dai-27-kai-zenkoku-taikai-sanka-hokoku-wakushoppu-ni-sanka-shite-%e7%ac%ac27%e5%9b%9e%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e5%8f%82%e5%8a%a0%e5%a0%b1%e5%91%8a-%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7