dai-29-kai-zenkoku-taikai-sanka-hokoku-nagasaki-taikai-ni-sanka-shite-%e7%ac%ac29%e5%9b%9e%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e5%8f%82%e5%8a%a0%e5%a0%b1%e5%91%8a-%e9%95%b7%e5%b4%8e%e5%a4%a7