dai-30-kai-zenkoku-taikai-sanka-hokoku-koen-sha-to-shite-sanka-shite-%e7%ac%ac30%e5%9b%9e%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e5%8f%82%e5%8a%a0%e5%a0%b1%e5%91%8a-%e8%ac%9b%e6%bc%94%e8%80%85%e3%81%a8