dai-32-kai-zenkoku-taikai-sanka-hokoku-zenkoku-kagawa-taikai-no-junbi-sutaffu-ni-sanka-shite-%e7%ac%ac32%e5%9b%9e%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e5%8f%82%e5%8a%a0%e5%a0%b1%e5%91%8a-%e5%85%a8