hanashikotoba-kara-kakikotoba-no-kakutoku-%e8%a9%b1%e3%81%97%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%b0%e3%81%8b%e3%82%89%e6%9b%b8%e3%81%8d%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%b0%e3%81%ae%e7%8d%b2%e5%be%97-the-acquisition-of