ikiru-yorokobi-to-kando-o-kodomo-tachi-ni-%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%82%8b%e5%96%9c%e3%81%b3%e3%81%a8%e6%84%9f%e5%8b%95%e3%82%92%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%81%ab-bringing-the-joy-a