kankyo-kosei-o-genten-kara-kangaeru-%e7%92%b0%e5%a2%83%e6%a7%8b%e6%88%90%e3%82%92%e5%8e%9f%e7%82%b9%e3%81%8b%e3%82%89%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b-ga5aw2ch