kanto-gen-chitsujo-kan-soshitsu-no-jidai-%e5%b7%bb%e9%a0%ad%e8%a8%80-%e7%a7%a9%e5%ba%8f%e6%84%9f%e5%96%aa%e5%a4%b1%e3%81%ae%e6%99%82%e4%bb%a3-the-era-of-loss-of-order-pyhljp6c