kodomo-ni-aitai-awa-sete-kudasai-%e5%ad%90%e4%be%9b%e3%81%ab%e4%bc%9a%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%84-%e4%bc%9a%e3%82%8f%e3%81%9b%e3%81%a6%e4%b8%8b%e3%81%95%e3%81%84-dxqu7z6n