kunnskapssyn-och-pedagogik-historisk-analys-och-jamforelse-s7elkpm6