manazashi-de-mi-ni-katarikakeru-to-iu-koto-%e3%80%8c%e3%81%be%e3%81%aa%e3%81%96%e3%81%97%e3%80%8d%e3%81%a7%e8%ba%ab%e3%81%ab%e8%aa%9e%e3%82%8a%e3%81%8b%e3%81%91%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86