mittsuami-no-shutoku-katei-ni-okeru-yoji-no-kokoro-no-sodachi-%e3%80%8c%e4%b8%89%e3%81%a4%e7%b7%a8%e3%81%bf%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%bf%92%e5%be%97%e9%81%8e%e7%a8%8b%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91