ningenrashi-sa-no-kaifuku-o-ikani-hakaru-ka-kodomo-tachi-ni-yutakana-shizen-to-ningen-kankei-to-bunka-o-%e4%ba%ba%e9%96%93%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%95%e3%81%ae%e5%9b%9e%e5%be%a9%e3%82%92%e3%81%84