shinpojiumu-jinkaku-keisei-to-kankyo-jido-seishin-igaku-no-rinsho-kara-miete-kuru-mono-%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0-%e4%ba%ba%e6%a0%bc%e5%bd%a2%e6%88%90%e3%81%a8