shinshin-no-chowa-teki-hattatsu-to-jiritsu-o-enjo-suru-taiiku-katsudo-%e5%bf%83%e8%ba%ab%e3%81%ae%e8%aa%bf%e5%92%8c%e7%9a%84%e7%99%ba%e9%81%94%e3%81%a8%e8%87%aa%e7%ab%8b%e3%82%92%e6%8f%b4%e5%8a%a9