shohyo-ida-norimi-tanaka-michiharu-cho-seishinhattatsuchitaiji-no-chiteki-gakushu-%e6%9b%b8%e8%a9%95-%e4%ba%95%e7%94%b0%e7%af%84%e7%be%8e%e3%83%bb%e7%94%b0%e4%b8%ad%e9%81%93