shohyo-s-kavuarettei-ta-cho-k-rumeru-ta-wake-kodomo-ga-inori-hajimeru-toki-%e6%9b%b8%e8%a9%95-s%e3%83%bb%e3%82%ab%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%86%e3%82%a4%e4%bb%96%e8%91%97-k