shohyo-sagara-atsuko-cho-yoji-ki-ni-wa-2-do-chansu-ga-aru-%e6%9b%b8%e8%a9%95-%e7%9b%b8%e8%89%af%e6%95%a6%e5%ad%90%e8%91%97%e3%80%8e%e5%b9%bc%e5%85%90%e6%9c%9f%e3%81%ab%e3%81%af2%e5%ba%a6%e3%83%81