srodowisko-lokalne-jako-zrodlo-cennych-wartosci-dla-dzieci-przedszkolnych-z-doswiadczen-miejskiego-przedszkola-nr-8-montessori-w-jaroslawiu-local-environment-as-a-source-of-valuable-values