tinjauan-empiris-pembelajaran-pendidikan-anak-usia-dini-ceria-terpadu-wamena-tahun-2016-empirical-review-of-ceria-integrated-wamena-early-childhood-education-learning-in-2016-83l3s4fv