tosho-shokai-kurausu-rumeru-cho-von-koeln-nach-tokyo-lebenserinnerungen-1916-2009-bachem-koeln-jamani-2009-%e5%9b%b3%e6%9b%b8%e7%b4%b9%e4%bb%8b-%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%83%bb