uit-de-provinciale-groninger-courant-van-21-juni-1929-uzskbtl7