verslag-der-werkzaamheden-van-het-hoofdbestuur-der-n-m-v-over-de-periode-van-februari-1949-augustus-1950-5z8b6tx7