verslag-van-de-algemeene-vergadering-der-nederlandsche-montessori-vereeniging-op-zaterdag-18-en-zondag-19-juni-1927-in-het-ij-paviljoen-te-amsterdam-ma3erypd