verslag-van-de-eerste-bijeenkomst-der-propaganda-commissie-6vfx9kkq