Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

12 results

Conference Paper

Montessori Principy v Rozvoji Technického Myšlení [Montessori Principles in Development of Technological Thinking]

Available from: ResearchGate

Trendy ve vzdělávání 2020 / Trends in Education 2020 (Olomouc, Czechia, May 18, 2020)

Conferences, Czech Republic, Czechia, Eastern Europe, Europe, ⚠️ Invalid DOI

See More

Abstract/Notes: Východiska: Článek pojednává o problematice výuky principů pedagogiky Montessori v kontextu rozvoje technického myšlení žáků a přípravy studentů učitelství. Rozvojem informačních technologií získaly principy Montessori pedagogiky nový a velmi aktuální smysl. Negativní vlivy IT, rizika virtuálního světa pro žáky mateřských a základních škol je možné kompenzovat efektivní výukou metodami pedagogiky Montessori. Přirozené poznávání reálného světa, získávání konceptuálních, procedurálních znalostí na základě rozvoje smyslů je podstatným přínosem ke zkvalitnění výuky technické výchovy studentů učitelství. Popisujeme jednotlivé principy výukových materiálů jakožto východiska pro výuku navrhování a realizace učebních pomůcek. Zveřejňujeme vlastní zcela nové učební pomůcky, popisujeme jejich metodiku a uplatnění, včetně praktického ověřování ve výuce mateřské školy. [The article deals with the issue of teaching the principles of Montessori pedagogy in the context of the development of technical thinking of pupils and the preparation of teacher students. With the development of information technology, the principles of Montessori pedagogy have gained a new and very current meaning. The negative effects of IT, the risks of the virtual world for kindergarten and primary school students can be compensated by effective teaching using Montessori pedagogy methods. Natural cognition of the real world, acquisition of conceptual, procedural knowledge based on the development of the senses is a significant contribution to improving the teaching of technical education to teacher students. We describe the individual principles of teaching materials as a starting point for teaching the design and implementation of teaching aids. We publish our own completely new teaching aids, describe their methodology and application, including practical verification in kindergarten teaching.]

Language: Czech

Published: Oloumouc, Czechia: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020

Pages: 27

DOI: 10.5507/pdf.20.2445686

ISBN: 978-80-244-5687-4

Article

✓ Peer Reviewed

Training of Undergraduate Preschool Teachers in Montessori Education in Slovakia and the Czech Republic

Available from: SCIndeks

Publication: Istraživanja u Pedagogiji / Research in Pedagogy, vol. 11, no. 1

Pages: 137-150

Czech Republic, Czechia, Eastern Europe, Europe, Slovakia, Trainings

See More

Abstract/Notes: The paper presents a description and comparison of the undergraduate student teacher training and kindergarten teacher continuing education in the Montessori Method of Education encompassed in formal education in Slovakia and the Czech Republic. The theoretical part of the paper aims at depicting Montessori education, still an attractive pedagogical direction in both countries, in a thorough, unconventional and innovative way. Even though Montessori education has been rooted worldwide for centuries, in Slovakia and the Czech Republic it presents relatively new alternative education, considering that an integrated school system, introduced in these countries in 1948 and lasting almost to the end of20thcentury, did not allow the use of other alternatives in addition to the mainstream education. A description of (preschool) education in both countries and an analysis of kindergarten teacher's personality and his/her lesson plans are included in the theoretical part of the paper. The empirical part contains pedagogical research of qualitative design, conducted in Slovakia and the Czech Republic in order to identify and map the current state, level and possibilities of formal education of pre-service and in-service teachers in Slovak and Czech kindergartens.

Language: English

DOI: 10.5937/IstrPed2101137S

ISSN: 2217-7337, 2406-2006

Article

B. Kysely: Nové metody vychovné

Available from: Digital Library - Moravian Library (Czechia)

Publication: Eva: Katolická Ženská Revue, vol. 11, no. 1

Pages: 20-23

Czech Republic, Czechia, Czechoslovakia, Eastern Europe, Europe, Montessori method of education, ⛔ No DOI found

See More

Language: Czech

Article

Bude v Táboře první Monessori třída? [Will the first Montessori classroom be in Tábor?]

Publication: Českobudějobické listy, vol. 13, no. 23

Pages: 11

Czech Republic, Czechia, Eastern Europe, Europe, ⛔ No DOI found

See More

Language: Czech

ISSN: 1210-5023

Article

Relazione annuale dell'AIM (Associazione Internazionale Montessori)

Publication: Opera Montessori: bollettino bimestrale, vol. 2, no. 1

Pages: 53-57

Americas, Asia, Association Montessori Internationale (AMI), Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Czechia, Czechoslovakia, Eastern Europe, England, Europe, France

See More

Language: Italian

Article

Notiziario montessoriano [Roma, Francia, Germania, Spagna, Cecoslovacchia, Olanda, Canada, Australia, Nuova Zelanda]

Publication: Montessori: pubblicazione mensile dell'Ente morale Opera Montessori, vol. 1, no. 3

Pages: 47-48

Americas, Australasia, Australia, Australia and New Zealand, Canada, Czech Republic, Czechia, Czechoslovakia, Eastern Europe, Europe, France, Germany

See More

Abstract/Notes: News of the Montessori movement: Rome, Italy; France; Germany; Spain; Czechoslovakia; Holland/Netherlands; Canada; Australia; New Zealand.

Language: Italian

Article

Maria Montessori e l'educazione in Cecoslovacchia [part 2]

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 21, no. 1

Pages: 15-16

Czech Republic, Czechia, Czechoslovakia, Eastern Europe, Europe, Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education, Slovakia

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Maria Montessori e l'educazione in Cecoslovacchia [part 1]

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 21, no. 12

Pages: 15-16

Czech Republic, Czechia, Czechoslovakia, Eastern Europe, Europe, Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education, Slovakia

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

First in the Czech Republic

Publication: Montessori International, no. 116

Pages: 28–29

Czech Republic, Czechia, Eastern Europe, Europe, ⛔ No DOI found

See More

Language: English

ISSN: 1470-8647

Conference Paper

The Use of Textbooks in Different Approaches: Hejny Method, Montessori, and Traditional Approach in the Czech Republic

Available from: International Symposium Elementary Mathematics Teaching

17th International Symposium: Elementary Maths Teaching

Czech Republic, Czechia, Eastern Europe, Europe

See More

Abstract/Notes: The present study reports on the use of (or lack thereof) textbooks in three different elementary level mathematics teaching methods – the Hejny method, the Montessori method, and the traditional approach. The aim of this study was to find out if the teachers, using the different teaching methods, use textbooks while teaching mathematics and if the textbooks play a key role in their classrooms. Analysis of interviews with six teachers showed that using textbooks depends on the teaching method. With the Hejny method and the traditional approach, textbooks (workbooks) are followed. On the other hand, teachers see them as the source of inspiration in the Montessori method.

Language: English

Published: Prague, Czech Republic: Charles University, Faculty of Education, 2017

Pages: 91-100

ISBN: 978-80-7290-955-1

Advanced Search