Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

15 results

Article

Educating Ethical Leaders: Ethics In The Classroom

Available from: ProQuest

Publication: Montessori Life, vol. 17, no. 1

Pages: 13

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Code of Ethics Workshop

Publication: Montessori Matters

Pages: 12–13

See More

Language: English

Article

Code of Ethics of the American Montessori Society

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: The Constructive Triangle (1974-1989), vol. 2, no. 3

Pages: 5-6

See More

Abstract/Notes: Adopted by the AMS Board, October, 1969; expanded, June, 1975

Language: English

ISSN: 0010-700X

Article

Ethics? Vendors Grapple with Questions of Copying, Community Standards

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 12, no. 4

Pages: 18-19

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

✓ Peer Reviewed

Cosmic education in the context of integrative bioethics / Kozmicki odgoj u ko ntekstu integrativne bioetike

Available from: JAHR Bioethics Journal

Publication: JAHR - European Journal of Bioethics, vol. 13, no. 1 (whole no. 25)

Pages: 65-82

Bioethics, Cosmic education, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: The founder of the Montessori method and philosophy, Maria Montessori, developed within it the so-called Cosmic Education which is considered a central part of her teaching. Cosmic education originated in the difficult times of human history as hope and answer for a better future for humanity and is based on an understanding of the interconnectedness of humanity with nature and all living and non-living worlds. At the centre of Cosmic Education, as well as at the centre of the entire Montessori method, is a child who needs to be taught the responsibilities of his actions toward the planet and all living beings in order for the human being to fulfil the cosmic task assigned to each of us. The path to the realization of the cosmic task, among other things, consists of the so-called great (cosmic) stories that are told to young children as a basis for understanding the functioning of the world and motivation for further learning and research. The goals and objectives of Montessori Cosmic Education correspond to the goals of integrative bioethics, which is manifested through a common desire to respond to critical problems of humanity and the planet such as climate change, endangerment of flora and fauna and the very threat of human existence in the future. The article will present the basic ideas of cosmic education as conceived by Maria Montessori and compare cosmic education with bioethical sensibility. / Osnivačica metode i filozofije Montessori, Maria Montessori, razvila je u okviru metode Montessori takozvani kozmički odgoj koji se smatra centralnim dijelom njezinog podučavanja. Kozmički odgoj nastao je u teškim vremenima ljudske povijesti kao nada i odgovor za bolju budućnost čovječanstva. Temelji se na razumijevanju međusobne povezanosti čovječanstva s prirodom i svim živim i neživim svijetom. U centru kozmičkog odgoja, kao i u centru cijele metode Montessori, nalazi se dijete kojega je potrebno poučavati odgovornosti svojeg djelovanja prema planetu i svim živim bićima, ne bi li tako ljudsko biće ispunilo kozmički zadatak koji je dodijeljen svakomu od nas. Put prema ostvarenju kozmičkog zadatka, između ostalog, čine takozvane velike (kozmičke) priče koje se pričaju djeci mlađeg uzrasta kao temelj za razumijevanje funkcioniranja svijeta i motivacija za daljnje učenje i istraživanje. Ciljevi i zadaće kozmičkog odgoja Montessori odgovaraju ciljevima integrativne bioetike, što se očituje kroz zajedničku želju za odgovorom na ključne probleme čovječanstva i planeta, poput klimatskih promjena, ugroženosti biljnog i životinjskoga svijeta i same ugroženosti ljudskog postojanja u daljnjoj budućnosti. U radu će se ukratko prikazati osnovne ideje kozmičkog odgoja, kakav je osmislila Maria Montessori, i ukazati na dodirne točke kozmičkog odgoja i integrativne bioetike u svjetlu odgoja za bioetički senzibilitet.

Language: Croatian

DOI: 10.21860/j.13.1.4

ISSN: 1848-7874

Advanced Search