Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

37 results

Article

Un boulanger, un journaliste et un capitaine remuent ciel et terre pour fonder une école Montessori [A baker, a journalist and a captain move heaven and earth to found a Montessori school]

Publication: Notre enfant, vol. 5

Pages: 68-69

Montessori schools

See More

Language: French

Article

The Montessori Transformation: A Journal of My Training

Publication: Public School Montessorian, vol. 16, no. 1

Pages: 24-25

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Comments of Supervising Directress on Trainee's Journal

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 6, no. 3

Pages: 9

See More

Language: English

Book Section

A new method in infant education (da The Journal of education, settembre 1909)

, Leonardo De Sanctis (Editor)

Book Title: L'infanzia svantaggiata e Maria Montessori: esperienze psicopedagogiche, educative e sociali dal '900 ad oggi

Pages: 148-151

Americas, Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History, North America, United States of America

See More

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Fefè Editore, 2013

ISBN: 978-88-95988-36-8

Series: Pagine Vere , 19

Article

'Journal of Education'. El Método Montessori

Available from: Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros - Argentina

Publication: El Monitor de la Educación Común: Organo del Consejo Nacional de Educación, vol. 29, no. 457

Pages: 166-171

Americas, Argentina, Latin America and the Caribbean, South America

See More

Abstract/Notes: This appears to be a reprint and translation of an article that appeared in the Journal of Education (London): May, Maude G. 1909. “A New Method in Infant Education.” Journal of Education (London) 31 (482): 645–47.

Language: Spanish

Book

The Call of Education: Psycho-pedagogical Journal

Maria Montessori - Writings

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori was the Chief Editor of this periodical. [International Organ of the Montessori Movement; extant from 1924-1925]

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: H. J. Paris and Van Holkem en Warendorf, 1925

Article

Create A Nature Journal

Available from: ProQuest

Publication: Montessori Life, vol. 25, no. 3

Pages: 41

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Introductory Note

Available from: Atlante Montessori

Publication: The Call of Education / L'Appel de l'Éducation / La chiamata dell'Educazione: Psycho-pedagogical Journal (International Organ of the Montessori Movement), vol. 1, no. 1

Pages: 31-36

See More

Abstract/Notes: On the Purpose of the Journal, The Call of Education, and the Montessori Method. English: p. 31-33; French: p. 34-36.

Language: English, French

Master's Thesis

El mètode Montessori a Catalunya a través de revistes i publicacions periòdiques (1911-2014) [The Montessori method in Catalonia through journals and periodicals (1911-2014)]

Available from: Universitat de Vic - Institutional Repository

Europe, Southern Europe, Spain

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori (1870-1952), doctora i pedagoga, va dedicar la vida a l’estudi de l’infant. A partir de les seves observacions va elaborar un mètode pedagògic en el qual el centre era el nen i propiciava la resolució de les seves necessitats. El seu mètode va estendre’s per tot el món, arribant a Catalunya l’any 1911 a través d’un article a la revista Feminal. L’any 1914 es va dur a terme per primera vegada a la Casa de Maternitat de Barcelona una experiència d’aplicació del mètode Montessori. Des d’aquell moment l’ interès pel mètode va anar en creixement, sent molts els mestres i pedagogs interessats en ell. Aquest fet va provocar que fins i tot la mateixa Maria Montessori va viure durant un període a Catalunya. En aquest treball hem analitzat 95 articles publicats a Catalunya des del 1911 al 2014, any de celebració del centenari de la primera aula Montessori a Barcelona, per tal de valorar la repercussió que aquests articles podien haver tingut en la difusió i impuls del mètode a Catalunya. [Maria Montessori (1870-1952), a doctor and pedagogue, dedicated her life to the study of the child. From his observations he elaborated a pedagogical method in which the center was the child and favored the resolution of his needs. Her method spread all over the world, arriving in Catalonia in 1911 through an article in the magazine Feminal. In 1914, an experiment in the application of the Montessori method was carried out for the first time at the Barcelona Maternity Home. From that moment on, interest in the method grew, with many teachers and educators interested in it. This fact caused that even the same Maria Montessori lived during a period in Catalonia. In this work we have analyzed 95 articles published in Catalonia from 1911 to 2014, the year of the centenary of the first Montessori classroom in Barcelona, ​​in order to assess the impact that these articles could have had on the dissemination and promotion of the method in Catalonia.]

Language: Catalan

Published: Vic, Spain, 2017

Article

Medallion Journals

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 25, no. 2

Pages: 17–21

See More

Language: English

Advanced Search