Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

104 results

Article

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Publication: Montessori Matters

Pages: 2–4

Maria Montessori - Biographic sources, Reginald Calvert Orem - Writings

See More

Language: English

Article

American Montessori Society 1995 Board Elections: Biographical Sketches [12 candidates]

Publication: Montessori Life, vol. 7, no. 1

Pages: 41–42

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Board Elections–Individuals and Heads of Schools Ballot [Biographical sketches of 10 candidates]

Publication: Montessori Life, vol. 5, no. 1

Pages: 37–38

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Book Section

The Biographical Chart and Anthropological Observations

Book Title: The 1913 Rome Lectures: First International Training Course

Pages: 38-53

International Montessori Training Course (1st, Rome, Italy, 1913), Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2018

Article

Some Biographical Notes About Nancy McCormick Rambusch

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Montessori Information Items, no. 7

Pages: 15

See More

Abstract/Notes: Published by Cleveland Montessori Association (Cleveland, Ohio).

Language: English

Book Section

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Book Title: American Montessori Manual: Principles, Applications, Terms

See More

Language: English

Published: New York: American Montessori Society, 1970

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Article

Four Ohio Districts Pool Resources for Montessori [Stark County, Ohio]

Available from: ERIC

Publication: MPSC Update [Montessori Public School Consortium (Cleveland, OH)], vol. 2, no. 3

Pages: 6

Americas, Montessori schools, North America, Public Montessori, United States of America

See More

Language: English

Article

The NAMTA Montessori Bibliography: A Bibliography of Sources in the English Language, 1909-1993. Second Edition

Publication: NAMTA Journal, vol. 19, no. 3

Bibliographies, Mary Maher Boehnlein - Writings, Montessori method of education, North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Abstract/Notes: Catalogs Montessori citations in the literature. References are divided by 89 topic areas, including classroom management; evaluation, testing, assessment; bilingual education; gifted and talented education; Head Start; history-social studies; language arts; mathematics; Montessori method; parent education; practical life; reviews of research; standards; and television. Each topic section contains a brief description of the type of material cited.

Language: English

ISSN: 1522-9734

Book Section

Montessori Curriculum Resources and School Implementation - The Prepared Environment, Overviews, Activity Summaries, Montessori Equipment Summaries, Curriculum Support Materials, Other Materials to Buy, Other Materials to Make, Montessori Suppliers

Available from: ERIC

Book Title: Implementing Montessori Education in the Public Sector

Pages: 27-141

See More

Language: English

Published: Cleveland, Ohio: North American Montessori Teachers' Association, 1990

Advanced Search