Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1424 results

Book

The Montessori Index: Compiled From the Books of Maria Montessori and Authors of Books Related to the Montessori Method of Education

See More

Language: English

Published: Chicago, Ill.: Virginia B. Fleege, 1987

Article

An Address to Bengali Mothers on the Montessori Method of Education

Available from: Internet Archive

Publication: Dacca Review, vol. 4, no. 3

Pages: 79-87

Asia, India, South Asia

See More

Abstract/Notes: An address delivered to a gathering of Zenana ladies at Decca.

Language: English

Archival Material Or Collection

Box 6, Folder 25 - Lecture Outlines, 1962-ca.1963 - “The Montessori Method of Education - An Excursion into Comparative Psychology”

Available from: Seattle University

Edwin Mortimer Standing - Biographic sources, Edwin Mortimer Standing - Writings

See More

Language: English

Archive: Seattle University, Lemieux Library and McGoldrick Learning Commons, Special Collections

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori: The Montessori Method (Introduction by Martin Mayer); Spontaneous Activity in Education (The Advanced Montessori Method, Vol. 1); The Montessori Elementary Material (The Advanced Montessori Method, Vol. 2)

Available from: Springer Link

Publication: International Review of Education, vol. 11, no. 2

Pages: 240-242

See More

Language: English

DOI: 10.1007/BF01419908

ISSN: 1573-0638, 0020-8566

Article

✓ Peer Reviewed

Zur Bedeutung der Montessori-Methode und des Montessori-Phänomens unter besonderer Berücksichtigung der Aphasietherapie [On the importance of the Montessori method and the Montessori phenomenon with special consideration of aphasia therapy]

Publication: Die Rehabilitation, vol. 19, no. 2

Pages: 115-119

See More

Language: German

ISSN: 0034-3536

Book

Montessori Yöntemi: Her Yönüyle Montessori Eğitimi ve Etkinlik Rehberi [The Montessori Method: Montessori Education and Activity Guide in Any Way]

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Montessori education is gaining popularity day by day and it has become one of the most interesting subjects in the field of education all over the world. So what is Montessori education? What does this educational philosophy, which affects everyone, tell? Who is Maria Montessori who revolutionized the field of education? The Montessori Method was prepared to find the answer to all these questions. One of the aims of the Montessori educational philosophy is not only to teach, but also to enable the child to gather his own experiences and explore and be active. This book was written to share these experiences accumulated over the years in Montessori education and the stimulating perspective of Montessori education. The main purpose of the education and activities in the book is to prepare the most suitable environment for children to find everything that will enable them to be independent and to support their development. The inside of the book is completed with many sample applications and drawings in order to make these activities to be done with children much more understandable. This book, prepared by the International Montessori Association (AMI) certified Montessori educator Emel Çakıroğlu Wilbrandt, as a result of years of experience and training, has the feature of being a guide for educators and parents in their daily work with children. / Montessori eğitimi gün geçtikçe yaygınlık kazanıyor ve eğitim alanında, bütün dünyada en ilgi çeken konulardan biri olmuş durumda. Peki Montessori eğitimi nedir? Herkesi etkisi altına alan bu eğitim felsefesi neler anlatıyor? Eğitim alanında bir devrime imza atan Maria Montessori kimdir? Montessori Yöntemi, tüm bu soruların cevabını bulmak için hazırlandı. Montessori eğitim felsefesinin amaçlarından biri, yalnızca öğretmek değil aynı zamanda çocuğun kendi deneyimlerini bir araya getirip keşifler yapabilmesini ve etkin olmasını sağlamaktır. Bu kitap, Montessori eğitiminde yıllar boyunca biriken bu deneyimlerin ve Montessori eğitiminin ufuk açıcılığının paylaşılması için yazıldı. Kitapta yer alan eğitim ve etkinliklerin başlıca amacı, çocuklara bağımsız olmalarını sağlayacak her şeyi bulabilecekleri ve gelişimlerini destekleyen en uygun çevreyi hazırlamaktır. Kitabın içi çocuklarla yapılacak bu etkinliklerin çok daha anlaşılır olmasını desteklemek amacıyla çok sayıda örnek uygulama ve çizimle tamamlandı. Uluslararası Montessori Derneği (AMI) diplomalı Montessori eğitimcisi Emel Çakıroğlu Wilbrandt’ın yıllara dayanan deneyim ve eğitimleri sonucunda hazırladığı bu kitap, çocuklarla günlük olarak yapılacak çalışmalarda eğitimcilere ve ebeveynlere bir rehber olma özelliğine sahip.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey: Final Kültür Sanat Yayinlari, 2019

ISBN: 978-605-374-958-5 605-374-958-3

Book

Studien zur Montessori-Pädagogik I: Maria Montessori und die "reform-pädagogische Bewegung" [Studies on Montessori Education I: Maria Montessori and the "New Education Movement"]

Europe, Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., New Education Fellowship, New Education Movement, Theosophical Society, Theosophy

See More

Language: German

Published: Freiburg, Germany: Herder, 1986

ISBN: 978-3-451-20919-2

Book

Hundert Jahre Montessori-Pädagogik, 1907-2007: Eine Chronik der Montessori-Pädagogik in der Schweiz [One Hundred Years of Montessori Education, 1907-2007: A Chronicle of Montessori Education in Switzerland]

Europe, Montessori method of education, Montessori movement, Montessori organizations - Switzerland, Montessori schools, Switzerland, Western Europe

See More

Abstract/Notes: Harold Baumann ordnet die schweizerische Montessori-Pädagogik in die internationale Reformpädagogik ein, skizziert ihre Anfänge im Kanton Tessin, zeigt die Auswirkungen und Einflüsse der Montessori-Bestrebungen in vielen Schweizer Kantonen, u.a. anhand der staatlichen Montessori-Kindergärten im Kanton Wallis. Zudem erläutert er den heutigen Stand der Montessori-Pädagogik in der Schweiz. Harold Baumann ergänzt seine Recherchen durch Beiträge, die ihm von Zeitzeugen überreicht wurden. [Harold Baumann classifies the Swiss Montessori pedagogy in the international reform pedagogy, outlines its beginnings in the canton of Ticino, shows the effects and influences of the Montessori endeavors in many Swiss cantons, e.g. with the help of the state Montessori kindergartens in the canton of Valais. He also explains the current state of Montessori education in Switzerland. Harold Baumann supplements his research with contributions that were presented to him by contemporary witnesses.]

Language: German

Published: Bern, Switzerland: Haupt Verlag, 2007

Edition: 1st edition

ISBN: 978-3-258-07092-6

Master's Thesis

5-6 yaş çocukların matematik becerilerinin geliştirilmesinde Montessori eğitim programının etkisi [The effect of Montessori method of education on the development of mathematics skills in 5-6 year old children]

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Comparative education, Mathematics education, Middle East, Montessori materials, Montessori method of education, Preschool children, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Instead of showing mathematics as a lesson Montessori helps children to see the mathematics that it is the most essential part of life. Generally, in our country people have prejudice about the mathematics that it is very difficult and it cannot be learned easily. The reason of this prejudice is teaching mathematisc with abstract examples. Montessori, teaches mathematics by using concrete materials. The aim of this study is, to evaluate the effects of Montessori program in teaching mathematic to 5 and 6 year old children. Hence, of the 40 preschool participants of this research 20 of them were going to school were Montessori method was utilized while not so at the school where the other 20 were going. The interview form composed by the researcher and the data analysed with Nvivo program. / Montessori, matematiği çocukların hayatına bir ders olarak sunmayıp, daha çok hayatı basitleştiren bir bilgi, hayatın bir parçası olarak sunmaktadır. Genel olarak ülkemizde matematik öğrenimine, çok zor olduğu, asla öğrenilemeyeceği şeklinde olumsuz bir ön yargı ile yaklaşılmaktadır. Bu yargının nedeni matematik öğrenim tarzının, genel olarak soyut uygulamalarla öğretilmeye çalışılmasından kaynaklanmaktadır. Montessori matematik eğitimi, yıllarca oynamaktan büyük bir haz duyduğu somut bazı materyalleri kullanarak verilmektedir. Araştırmanın amacı 5-6 yaş çocuklara Montessori matematik dersinin öğretilmesinde Montessori eğitim programının etkisini değerlendirmektir. Bu anlamda araştırmacı tarafından oluşturulan mülakat formu ile elde edilen veriler Nvivo programı ile analiz edilmiştir. Bu araştırmanın örneklemini Montessori eğitimi almış (deney) ve almamış (kontrol) 5-6 yaş arası 40 çocuktan oluşan gruplar oluşturmuştur.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey, 2019

Article

The Montessori Method of Education

Available from: HathiTrust

Publication: Educational Review, vol. 46

Pages: 300-307

See More

Language: English

Advanced Search