Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1424 results

Archival Material Or Collection

Goldsbrough, Binda Mary, 1912-2008: Papers Relating to Montessori Method of Education in New Zealand

Available from: National Library of New Zealand

Australasia, Australia and New Zealand, Montessori method of education, New Zealand, Oceania

See More

Abstract/Notes: Includes papers relating to national conferences and annual general meetings of the Montessori Association of New Zealand, 1982-2004; papers relating to Montessori training workshops and courses conducted in New Zealand, including minutes of Planning Committee, memos and other papers relating to planning the courses, 1984-1986; newsletters, 1985-1991 and papers relating to individuals prominent in Montessori education in New Zealand, 1980-1990 Source of title - Supplied by Library Binda Goldsbrough studied at the Montessori College in London in 1930-1931. She came to New Zealand in ca 1950 where she taught both children and student teachers. Quantity: 6 box(es). 9 folder(s). 0.76 Linear Metres. Physical Description: Mss, typescripts and printed matter Transfers: Collection as a whole taken into Manuscripts. Transfers made from here. - To Photographic Archive - One folder of photographs relating to Montessori in New Zealand (PAColl-9274). Processing information: Restriction removed June 2016.

Language: English

Archive: National Library of New Zealand (Wellington, New Zealand)

Master's Thesis

5-6 yaş çocukların matematik becerilerinin geliştirilmesinde Montessori eğitim programının etkisi [The effect of Montessori method of education on the development of mathematics skills in 5-6 year old children]

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Comparative education, Mathematics education, Middle East, Montessori materials, Montessori method of education, Preschool children, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Instead of showing mathematics as a lesson Montessori helps children to see the mathematics that it is the most essential part of life. Generally, in our country people have prejudice about the mathematics that it is very difficult and it cannot be learned easily. The reason of this prejudice is teaching mathematisc with abstract examples. Montessori, teaches mathematics by using concrete materials. The aim of this study is, to evaluate the effects of Montessori program in teaching mathematic to 5 and 6 year old children. Hence, of the 40 preschool participants of this research 20 of them were going to school were Montessori method was utilized while not so at the school where the other 20 were going. The interview form composed by the researcher and the data analysed with Nvivo program. / Montessori, matematiği çocukların hayatına bir ders olarak sunmayıp, daha çok hayatı basitleştiren bir bilgi, hayatın bir parçası olarak sunmaktadır. Genel olarak ülkemizde matematik öğrenimine, çok zor olduğu, asla öğrenilemeyeceği şeklinde olumsuz bir ön yargı ile yaklaşılmaktadır. Bu yargının nedeni matematik öğrenim tarzının, genel olarak soyut uygulamalarla öğretilmeye çalışılmasından kaynaklanmaktadır. Montessori matematik eğitimi, yıllarca oynamaktan büyük bir haz duyduğu somut bazı materyalleri kullanarak verilmektedir. Araştırmanın amacı 5-6 yaş çocuklara Montessori matematik dersinin öğretilmesinde Montessori eğitim programının etkisini değerlendirmektir. Bu anlamda araştırmacı tarafından oluşturulan mülakat formu ile elde edilen veriler Nvivo programı ile analiz edilmiştir. Bu araştırmanın örneklemini Montessori eğitimi almış (deney) ve almamış (kontrol) 5-6 yaş arası 40 çocuktan oluşan gruplar oluşturmuştur.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey, 2019

Archival Material Or Collection

Box 6, Folder 26 - Lecture Outlines, 1962-ca.1963 - “The Montessori Method of Education Syllabus of Lectures”

Available from: Seattle University

Edwin Mortimer Standing - Biographic sources, Edwin Mortimer Standing - Writings

See More

Language: English

Archive: Seattle University, Lemieux Library and McGoldrick Learning Commons, Special Collections

Article

✓ Peer Reviewed

Görsel Sanatlar Eğitiminde Montessori Eğitimi Yönteminin Öğrenci Bilgi Düzeyine Etkisi / The Effect of the Montessori Education Method on Student Knowledge in Visual Arts Education

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (ETAD) / Journal of Research in Education and Society (JRES), vol. 7, no. 2

Pages: 561-569

Art education, Asia, Creative ability in children, Middle East, Montessori method of education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In the traditional school system, many values are set in line with the wishes of adults. This situation appears as a blind conflict between the weak and the strong in education. This environment, which causes the creation of only weak and strong people by keeping the individual in the background, comes to light with the sense of loss and self-worthlessness, and the characteristics of membership left alone or without faith. Individuals with this point of view have developed neither personal courage nor ability to criticize and judge. If we love the child so that he/she can build with his/her own unique values and natural laws, it is possible for us to develop all his abilities. At this point, Montessori Education Method emerges as one of the most valuable methods for us to achieve this development. The Montessori Method is based on the developmental needs of the child and is implemented in a carefully prepared appropriate environment. In this process, when the superiority of the method is realized, the child develops both his/her intelligence and his/her physical and mental abilities with experiences.This study aspires to determine how the primary school second grade visual arts education class topics affect students' knowledge levels by applying the method of Montessori Education. The aim of the study is to cover the effect of teaching art history education with the Montessori Education Method on student knowledge level. / Geleneksel okul sisteminde, yetişkinlerin istekleri doğrultusunda birçok değer konulmaktadır. Bu durum eğitimde sadece zayıf ve güçlünün arasında kör bir çatışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyi arka planda tutarak sadece zayıf ve güçlü insanların yaratılmasına sebebiyet veren bu ortam, kendiliğinden gelişen kayıp ve kendi kendine olan değersizlik duygusu ile beraber yalnız başına bırakılmış ya da inançsız üyelik özellikleriyle açığa çıkmaktadır. Bu bakış açısına sahip bireylerin, ne kişisel cesaretleri ne de eleştirme ve muhakeme yetisi gelişmemiştir. Eğer çocuğu kendine özel değerleriyle ve doğal yasalarıyla inşa edebilmesi için seversek bütün yeteneklerini geliştirmemiz mümkün olabilmektedir. Bu noktada Montessori eğitimi bu gelişimi sağlayabilmemiz için en değerli yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Montessori yöntemi çocuğun gelişimsel ihtiyaçları üzerine kurulur ve dikkatlice hazırlanan uygun bir çevrede bu durum kolaylaştırılarak uygulanır. Yöntemin üstünlüğünün farkedildiği bu süreçte çocuk, deneyimlerle hem zekasını hem de fiziksel ve ruhsal yeteneklerini geliştirmektedir. Bu araştırmada, ilköğretim 2. sınıf görsel sanatlar eğitimi ders konularının, Montessori eğitimi yöntemi uygulanarak öğrenci bilgi düzeylerine etkisinin nasıl olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı, sanat tarihi eğitiminin montessori eğitimi yöntemiyle öğretilmesinin öğrenci bilgi düzeyine etkisini kapsamaktadır.

Language: Turkish

ISSN: 2458-9624

Article

Diffusione e Prospettive dell'Educazione Montessori in Giappone: Montessori nel Mondo [Diffusion and Perspectives of Montessori Education in Japan: Montessori in the World]

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 46, no. 6

Pages: 14-19

Asia, East Asia, Japan, Montessori method of education - History

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Montessori-Methode und sozialistische Erziehung [The Montessori Method and Socialist Education]

Publication: Aufbau [?], vol. 4

Pages: 129-137

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: German

Article

Les Pionnières de la Méthode Montessori en France: Diversité Sociale et Pluralité d’Engagement (1910-1920) / The Pioneers of the Montessori Method in France: Social Diversity and Multiple Commitments (1910–1920)

Available from: CAIRN

Publication: Les Études Sociales, vol. 175, no. 1

Pages: 75-104

Europe, France, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History, Western Europe

See More

Abstract/Notes: Comment, au début du vingtième siècle, la méthode d’éducation des très jeunes enfants, conçue en Italie par la docteure en médecine et pédagogue Maria Montessori, a-t-elle diffusé en France et grâce à qui ? Telle est la question à laquelle nous tentons de répondre. Notre étude identifie d’abord les individus – au premier rang desquels une quinzaine d’éducatrices – qui, en France, avant 1914 et jusqu’au retour de la paix, ont diffusé cette méthode par des écrits, des conférences et surtout des expériences princeps. Puis, elle montre l’arrière-fond culturel et institutionnel et les valeurs (internationalité, engagement féministe et spiritualiste, compétence professionnelle) qui ont conditionné leur action. / How, at the beginning of the twentieth century, did the method of educating very young children conceived in Italy by the physician and educator Maria Montessori spread in France, and thanks to whom? This is the question that our study attempts to answer. It identifies the individuals−including some fifteen educators−who, in France, before 1914 and until the return of peace, disseminated this method through writings, conferences, and, above all, through pioneering experiences. It also shows the cultural and institutional background and the values (internationality, feminist and spiritualist commitment, professional skill) that conditioned their action.

Language: French

DOI: 10.3917/etsoc.175.0075

ISSN: 0014-2204

Article

Über Deutsche Lehrkunst und die Montessori-Methode im Ersten Anschauungsunterricht [About German Teaching and the Montessori Method in the First Object Lesson]

Available from: HathiTrust

Publication: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und Experimentelle Pädagogik [Journal of Educational Psychology and Experimental Pedagogy], vol. 23, no. 11/12

Pages: 468

Montessori method of education

See More

Language: German

Article

Nachrichten; Kursus zur Montessori-Methode [News; Course on the Montessori Method]

Available from: HathiTrust

Publication: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und Experimentelle Pädagogik [Journal of Educational Psychology and Experimental Pedagogy], vol. 25, no. 10

Pages: 397

Teacher training

See More

Language: German

Article

La méthode Montessori dans les écoles maternelles. La méthode Montessori dans les jardins d'enfants

Publication: L'Éducation, vol. 23, no. 1

Montessori method of education

See More

Language: French

Advanced Search