Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1429 results

Article

Dr. Montessori, The Famous Woman Educator, Will deliver two illustrated lectures with motion pictures on 'The Montessori Method of Education'... [Advertisement]

Available from: ProQuest Historical Newspapers

Publication: Boston Daily Globe (Boston, Massachusetts)

Pages: 16

Americas, Montessori Educational Association (USA), North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: "...At Tremont Temple, Saturday, Dec. 13th at 11 A.M. and 8:15 P.M. Under the Auspices of the Montessori Educational Association. Tickets 50 cents to $1.50. On sale at Tremont Temple Box Office."

Language: English

ISSN: 2572-1828

Archival Material Or Collection

Box 6, Folder 25 - Lecture Outlines, 1962-ca.1963 - “The Montessori Method of Education - An Excursion into Comparative Psychology”

Available from: Seattle University

Edwin Mortimer Standing - Biographic sources, Edwin Mortimer Standing - Writings

See More

Language: English

Archive: Seattle University, Lemieux Library and McGoldrick Learning Commons, Special Collections

Book

Montessori Yöntemi: Her Yönüyle Montessori Eğitimi ve Etkinlik Rehberi [The Montessori Method: Montessori Education and Activity Guide in Any Way]

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Montessori education is gaining popularity day by day and it has become one of the most interesting subjects in the field of education all over the world. So what is Montessori education? What does this educational philosophy, which affects everyone, tell? Who is Maria Montessori who revolutionized the field of education? The Montessori Method was prepared to find the answer to all these questions. One of the aims of the Montessori educational philosophy is not only to teach, but also to enable the child to gather his own experiences and explore and be active. This book was written to share these experiences accumulated over the years in Montessori education and the stimulating perspective of Montessori education. The main purpose of the education and activities in the book is to prepare the most suitable environment for children to find everything that will enable them to be independent and to support their development. The inside of the book is completed with many sample applications and drawings in order to make these activities to be done with children much more understandable. This book, prepared by the International Montessori Association (AMI) certified Montessori educator Emel Çakıroğlu Wilbrandt, as a result of years of experience and training, has the feature of being a guide for educators and parents in their daily work with children. / Montessori eğitimi gün geçtikçe yaygınlık kazanıyor ve eğitim alanında, bütün dünyada en ilgi çeken konulardan biri olmuş durumda. Peki Montessori eğitimi nedir? Herkesi etkisi altına alan bu eğitim felsefesi neler anlatıyor? Eğitim alanında bir devrime imza atan Maria Montessori kimdir? Montessori Yöntemi, tüm bu soruların cevabını bulmak için hazırlandı. Montessori eğitim felsefesinin amaçlarından biri, yalnızca öğretmek değil aynı zamanda çocuğun kendi deneyimlerini bir araya getirip keşifler yapabilmesini ve etkin olmasını sağlamaktır. Bu kitap, Montessori eğitiminde yıllar boyunca biriken bu deneyimlerin ve Montessori eğitiminin ufuk açıcılığının paylaşılması için yazıldı. Kitapta yer alan eğitim ve etkinliklerin başlıca amacı, çocuklara bağımsız olmalarını sağlayacak her şeyi bulabilecekleri ve gelişimlerini destekleyen en uygun çevreyi hazırlamaktır. Kitabın içi çocuklarla yapılacak bu etkinliklerin çok daha anlaşılır olmasını desteklemek amacıyla çok sayıda örnek uygulama ve çizimle tamamlandı. Uluslararası Montessori Derneği (AMI) diplomalı Montessori eğitimcisi Emel Çakıroğlu Wilbrandt’ın yıllara dayanan deneyim ve eğitimleri sonucunda hazırladığı bu kitap, çocuklarla günlük olarak yapılacak çalışmalarda eğitimcilere ve ebeveynlere bir rehber olma özelliğine sahip.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey: Final Kültür Sanat Yayinlari, 2019

ISBN: 978-605-374-958-5 605-374-958-3

Article

Distance Teacher Education: 5 Snapshots [Center for Guided Montessori Studies, Montessori Live, USA Montessori, Mid-America Montessori, World Wide Montssori]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 20, no. 3

Pages: 22

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Montessori-Methode und sozialistische Erziehung [The Montessori Method and Socialist Education]

Publication: Aufbau [?], vol. 4

Pages: 129-137

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: German

Book

The Montessori Method: The Origins of an Educational Innovation, Including an Abridged and Annotated Edition of Maria Montessori's 'The Montessori Method'

Available from: Internet Archive

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Maria Montessori - Writings, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History

See More

Abstract/Notes: An essential resource for all students and scholars of early childhood education, this book offers a rich array of material about Maria Montessori and the Montessori Method. Distinguished education scholar Gerald Gutek begins with an in-depth biography of Montessori, exploring how a determined young woman overcame the obstacles that blocked her educational and career opportunities in Italy during the late Victorian age. The author then analyzes the sources and influences that shaped the Montessori philosophy of education. After laying the foundation for Montessori's development, Gutek presents an annotated and abridged edition of The Montessori Method (1912), the seminal work that introduced her educational innovations to a U.S. audience. The book concludes with key historical documents, including disciple Anne E. George's notes on the Montessori lectures and William H. Kilpatrick's critique of the Montessori method. Preserving the historical context of Montessori's contribution, Gutek also shows the continuing relevance of her thought to educational reform in the twenty-first century.

Language: English

Published: Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, 2004

ISBN: 978-0-7425-1911-4 978-0-7425-1912-1

Article

Maria Montessori, die Begründerin der Montessori-Methode : zum 25jährigen Jubiläum der Montessori-Bewegung in der Schweiz

Available from: Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) - e-Periodica

Publication: Schweizerische Lehrerinnen-Zeitung, vol. 37, no. 20

Pages: 349-350

Montessori method of education, Switzerland

See More

Language: German

DOI: 10.5169/seals-312786

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori̇ Yöntemi̇nde Müzi̇k ve Türki̇ye’de Montessori̇ Anaokullarinda Müzi̇k Eği̇ti̇mi̇ Uygulamalari / Music with Montessori Method and Its Music Education Applications in Montessori Preschools in Turkey

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Çukurova University Journal of Social Sciences Institute], vol. 25, no. 3

Pages: 333-346

Asia, Early childhood care and education, Early childhood education, Middle East, Montessori method of education, Music - Instruction and study, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Montessori çocukların duyusal deneyimleri aracılığıyla yeni bilgiler edinmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır. Montessori yönteminde müzik eğitimi okulöncesi dönemdeki çocukların müzikal beğenilerini geliştirmeyi hedefler. Montessori yaklaşımında çocuğun müzikal çevresindeki temel amaç müzikal potansiyellerine ulaşmaları konusunda onlara rehberlik etmektir. Montessori yöntemi birçok ülkede yaygın olarak uygulanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan bu yöntem, daha çok genel öğrenme alanlarını kapsamaktadır. Ancak Montessori yönteminde, özellikle çocukların 3-6 yaş arası duyusal döneminde sanat eğitiminin de önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Yurt dışında yapılan araştırmalar, müzik eğitiminin Montessori yöntemi içinde önemli bir yerinin olduğunu göstermektedir. Araştırma, Türkiye’de Montessori anaokullarındaki müzik uygulamalarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın Montessori yönteminde müzik eğitimi ile ilgili çalışmaları incelemek ve Türkiye’deki Montessori anaokullarındaki müzik uygulamaları hakkında durum saptaması gerçekleştirmek bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın verileri, bu alanda yapılan araştırmalar incelenerek ve Türkiye’de Montessori anaokullarında çalışmakta olan eğitimcilere uygulanan anket sonuçlarına göre elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Montessori yöntemiyle eğitim veren anaokullarının %67’sinin “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na” bağlı olduğu, %72’sinin “günlük programlarında müzik dersine yer verdiği”, %67’sinde müzik derslerinin “müzik öğretmeni” tarafından gerçekleştirildiği ve okulların %89’unda “Montessori müzik materyallerinin” bulunduğu sonucuna varılmıştır. Müzik materyallerinin kullanımına yönelik yapılan araştırmada ise, anaokullarının %17’sinde Montessori müzik materyallerinin “hepsinin”, %22’sinde “bir” ve %50 ‘ sinin ise “birkaç” müzik materyaline sahip olduğu, %11’inde de “hiçbir” Montessori müzik materyalinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Anaokullarının %78’ inde Montessori müzik materyalleri dışında “vurmalı çalgıların” kullanıldığı tespit edilmiştir. / Montessori is an approach that helps children gain new information via sensorial experiences. Music education with the Montessori method aims to develop musical tastes of children in preschool period. The main purpose in Montessori approach is to guide children to reach their musical potential in their musical environment. Montessori method is of common use in many countries. This method started to become more common in our country in recent years and it covers learning areas. However, it is known that Montessori method has an important place in art education especially with children between ages 3-6 in their sensory period. The studies done abroad show that Montessori method has an important place in music education. This research is done to detect the music applications of Montessori in Montessori preschools in Turkey. Towards this purpose, this study is expected to be beneficial for analyzing the studies on music education with Montessori method and detecting the music applications in Montessori preschools in Turkey. The data of this study was obtained via analyzing the studies in this field and by conducting a survey with the instructors working in Montessori preschools in Turkey. According to the results of this study, among the Montessori preschools, 67% is connected to the Ministry of Family and Social Services, 72% has music courses in their daily curriculum, 67% has music courses conducted by a music instructor and 89% has Montessori music materials. Based on the results of the research done about the usage of the musical materials, it has been found that among the preschools, 17% have all the Montessori music materials, 22% have one music material, 50% have a few music materials and 11% do not possess any of the Montessori music materials. It was seen that 78% of the preschools make use of percussion instruments besides the Montessori music materials.

Language: Turkish

ISSN: 1304-8880

Article

✓ Peer Reviewed

Konsep Montessori Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam [The Montessori Concept of Early Childhood Education in the Perspective of Islamic Education]

Available from: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Indonesia)

Publication: Jurnal Pendidikan Agama Islam [Journal of Islamic Religious Education], vol. 11, no. 1

Pages: 37-52

Asia, Australasia, Indonesia, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Religious education, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Education is the business of adults to prepare children to be able to live independently and is able to perform the duties of his life as well as possible. The toddler years are a golden period for the growth and development of children. Development of each child must be observed, education and teaching needs to be ailored to the child’s development. Montessori is early childhood education leaders who opened the eyes of their sensitive period in children, Montessori asserted that education is self-education. Montessori then use the freedom and liveliness of the child with the best in the method, so that each child had the opportunity to evolve according to the nature and talent. In Islam, God entrusted the child is to be protected and educated with the best. Therefore, addressing the development and early childhood education, the need for an educational program that is designed in accordance with the child’s developmental level. This study aims to describe and analyze the Montessori concept of early childhood education in the perspective of Islamic education. Data collection through literature study is based on primary and secondary data. Data analysis using analytic descriptive with inductive thinking patterns. The results showed: 1) Montesssori shift from teacher-education center central (teachers as a source of learning) be child-central (protégé as a center of learning); 2) Sensitive Periods expressed early age is a sensitive period; 3) The freedom and independence according to the Montessori system is not real freedom, but freedom is limited; 4) Child’s Self-Construction stating that children construct their own development of his soul; 5) At the time of early childhood have a soul absorbent range of knowledge and experience in his life. Montessori concept in Islamic educational perspective, the emphasis is on the child’s intellectual is right. However, it should pay attention to other aspects such as emotional aspects and skills.

Language: Indonesian

DOI: 10.14421/jpai.2014.111-03

ISSN: 2502-2075

Article

Review: Hundred Years of Montessori Education: A Chronicle of Montessori Education in Switzerland

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 2008, no. 1

Pages: 85-87

Book reviews, Europe, Harald Ludwig - Writings, Switzerland, Western Europe

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Advanced Search