Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1345 results

Article

Basic Education and the Montessori Method [Gandhi's Wardha Scheme of Basic Education]

Publication: The Montessori Magazine: A Quarterly Journal for Teachers, Parents and Social Workers (India), vol. 1, no. 2/3

Pages: 44-49

Comparative education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Wardha scheme of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: English

Article

Achieving Inclusive Education in Early Childhood: From the Viewpoint of an Affinity Between Inclusive Education and Montessori Education

Publication: Montessori Kyōiku [Montessori Education], vol. 49

Pages: 100-113

Asia, East Asia, Inclusive education, Japan, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: This is an article from Montessori Education, a Japanese language periodical published by the Japan Association Montessori.

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

Acceptance of the Montessori Method in Taisho Era: Focusing on the Material Tools of Montessori

Publication: Hoikugaku kenkyu / 保育学研究 / Research on Early Childhood Care and Education in Japan, vol. 38, no. 2

Pages: 144-152

Asia, East Asia, Japan, Montessori materials, Montessori method of education, Montessori schools

See More

Language: Japanese

ISSN: 1340-9808, 2424-1679

Thesis

Marie Montessori a její pedagogika / Maria Montessori and her teaching method

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Diplomová práce "Marie Montessori a její pedagogika" se zabývá hlavními principy pedagogického systému italské lékařky a pedagožky Marie Montessori. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje ústředním pojmům pedagogického konceptu M. Montessori se zvláštním zřetelem na postavení pedagoga v této výchovné metodě. Praktická část zkoumá roli učitele v metodě M. Montessori v komparaci s rolí učitele v tradiční škole.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2010

Article

A Montessori-konduktív nevelési gyakorlat pedagógiai kísérlete 2000-2003 [A pedagogical experiment in Montessori-conductive education practice 2000-2003]

Available from: University of Debrecen Publishing Platform

Publication: Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat, vol. 4, no. 3

Pages: 11-23

See More

Abstract/Notes: Montessori pedagógiáját a kutatók nevezik fejlesztő vagy fejlődéspedagógiának. Magyarországon az utóbbi évtizedben a pedagógiai gyakorlatban fejlesztő pedagógiaként jelenítik meg. Mária Montessori módszerét fejlesztő pedagógiai módszernek tekinthetjük, mert sajátos nevelési szükségletű gyermekek fejlesztésére is alkalmas. Pedagógiai munkáját értelmi fogyatékos gyermekek körében kezdte el. A konduktív módszer a fejlesztés speciális komplex pedagógia módszerének tekinthető, mert a tervezésben és a megvalósításban sajátos nevelési szükségletet és a speciális nevelési igényeket veszi figyelembe. A Montessori fejlesztés a konduktív nevelés gyakorlatában nem fordult elő. A kutatással a Montessori módszer alkalmazását szélesíteni kívántuk a gyógy- és fejlesztő pedagógia gyakorlatában. Igazolni kívántuk a két orvos-pedagógus holisztikus szemléletéből adódó hasonlóságot és különbséget. Pető holisztikus szemléletével magyarázható, hogy az érzékelés, észlelés, beszéd, mozgás és kommunikáció zavarát okozó állapot befolyásolását nem a különböző helyen és időben dolgozó szakemberekre bízta. A Montessori konduktív nevelési gyakorlatot 2000-2003, 2007-2008 tanévben kísérleti céllal vezettük be a konduktor hallgatók főiskolai képzésével összhangban. A program kidolgozásának a célja volt, hogy a két módszer elemeinek alkalmazását, összehangolt működését a gyakorlatban igazoljuk. [Montessori’s pedagogy is called developmental or developmental pedagogy by researchers. In Hungary, it has been portrayed as a developmental pedagogy in pedagogical practice in the last decade. Maria Montessori's method can be considered a pedagogical method, because it is also suitable for the development of children with special educational needs. He began his pedagogical work among children with intellectual disabilities. The conductive method can be considered as a special complex pedagogy method of development, because it takes into account special educational needs and special educational needs in the planning and implementation. Montessori development has not occurred in the practice of conductive education. The aim of the research was to broaden the application of the Montessori method in the practice of therapeutic and developmental pedagogy. We wanted to demonstrate the similarities and differences arising from the holistic approach of the two physician-educators. Pető's holistic approach can be explained by the fact that he did not entrust the influence of the disturbance of perception, perception, speech, movement and communication to professionals working in different places and times. The Montessori conductive education practice was introduced on an experimental basis in the 2000-2003 and 2007-2008 school years in accordance with the college training of conductor students. The aim of the development of the program was to prove the application and coordinated operation of the elements of the two methods in practice.]

Language: Hungarian

DOI: 10.18458/KB.2018.3.11

ISSN: 2498-5368

Report

The Possibility of Public Montessori Schools: Examining the Montessori philosophy and its prospect in American public schools

Available from: Vanderbilt University Institutional Repository

Americas, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., North America, Public Montessori, United States of America

See More

Abstract/Notes: In an effort to explore the ways in which Montessori curriculum and public schools are cooperative or mutually exclusive, I will examine the principles of the Montessori philosophy as set forth by Dr. Maria Montessori in the areas of learners and learning, the learning environment, the curriculum and instructional strategies, and student assessment. After examining these sectors of the Montessori method, I will discuss theoretical possibilities in adapting the Montessori method to the American public school system in the early 21st century. For the purpose of this paper, I will refer to the author of the Montessori method, as "Dr. Montessori" and call the general method or portions thereof as "Montessori."

Language: English

Published: Nashville, Tennessee, 2007

Article

Preschool Children's Development in Classic Montessori, Supplemented Montessori, and Conventional Programs

Available from: ScienceDirect

Publication: Journal of School Psychology, vol. 50, no. 3

Pages: 379-401

Americas, Comparative education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: Research on the outcomes of Montessori education is scarce and results are inconsistent. One possible reason for the inconsistency is variations in Montessori implementation fidelity. To test whether outcomes vary according to implementation fidelity, we examined preschool children enrolled in high fidelity classic Montessori programs, lower fidelity Montessori programs that supplemented the program with conventional school activities, and, for comparison, conventional programs. Children were tested at the start and end of the school year on a range of social and academic skills. Although they performed no better in the fall, children in Classic Montessori programs, as compared with children in Supplemented Montessori and Conventional programs, showed significantly greater school-year gains on outcome measures of executive function, reading, math, vocabulary, and social problem-solving, suggesting that high fidelity Montessori implementation is associated with better outcomes than lower fidelity Montessori programs or conventional programs.

Language: English

DOI: 10.1016/j.jsp.2012.01.001

ISSN: 0022-4405

Article

La grande bellezza: María Montessori e la Pedagogia al Femminile / La gran belleza: María Montessori y la Pedagogía en Femenino / The Great Beauty: Maria Montessori and Feminine Pedagogy

Available from: Universidade de Santiago de Compostela (Spain)

Publication: RELAdEI (Revista Latinoamericana de Educación Infantil), vol. 3, no. 3

Pages: 109-116

See More

Abstract/Notes: A través de algunos flash, dar luz a los horizontes del pensamiento pedagógico oculto de María Montessori. En particular, vamos a entregar a los lectores un conjunto de "islas" de su inabissabile inexplorado - porque inmortal - archipiélago de niño de la educación. Reforzar el teorema. En las siguientes líneas, illumineremo una cara de luna Montessori se mantuvo en gran medida en las sombras. Hablamos de su mirada problemática y dialéctico de puntos con pensamientos débiles.

Language: Spanish

ISSN: 2255-0666

Article

Mededeelingen van Dr. Montessori inzake de leermiddelen. Bespreking met Dr. Montessori gehouden op 18 oktober 1922, in de Toonkamer te 's Gravenhage. Vertaling van den Brief van Dr. Montessori dd. 15 oktober 1922, inzake Montessori leermiddelen

Publication: Montessori Opvoeding, vol. 6

Pages: 4-7

Maria Montessori - Writings

See More

Language: Dutch

Article

Reconstructing Montessori: On Being an Authentic Montessori School

Available from: ProQuest

Publication: Montessori Life, vol. 18, no. 2

Pages: 36-43

Child development, Educational change, Elementary education, Montessori method of education, Montessori schools, Nongraded schools, Observation (Educational method), Parents, Program effectiveness, Program evaluation, Transformational leadership, ⛔ No DOI found

See More

Abstract/Notes: In preparation for the centennial of Montessori education, school leaders have a unique responsibility--not only to the communities, but also to Dr. Montessori's memory--to revise the educational practices in a manner that is both respectful of her theories and responsive to a changing educational landscape. This article outlines one example of Whitby School's attempt to live up to the challenge of being an authentic Montessori school, as laid down by its founder, Nancy McCormick Rambusch. The author focuses on determining the characteristics, goals, and structure of the Second Plane of Development and addresses the needs of the children. The responsibilities of the leader of an authentic Montessori school to facilitate the thoughtful interpretation of Montessori philosophy and to foster respectful dialogue about Montessori practice, in the same manner so ardently championed by Nancy McCormick Rambusch. These are, as they always have been, the "inevitable tasks" required of authentic leaders in Montessori education. (Contains 9 figures.)

Language: English

ISSN: 1054-0040

Advanced Search