Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

176 results

Article

Moving Out with Montessori [John P. Blessington, Delores Erby, Barbara Grosch, Pauletta Hansel, Alix Harper, Kit Johnson, Kathryn Carey Jones and Patti Tepper-Rasmussen, Roxanne Rhoades, Sheri Schlongberger, Terre Stout]

Publication: Montessori Life, vol. 4, no. 2

Pages: 28–34

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

✓ Peer Reviewed

Kaksi pedagogista elämäntyötä: John Dewey e M. Montessori [The life work of two pedagogues: John Dewey and M. Montessori]

Publication: Kasvatus ja koulu (Jyväskylän Yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos) [Education and school (University of Jyväskylä. Institute of Educational Sciences)], no. 1

Pages: 1-13

See More

Language: Finnish

ISSN: 0783-1552

Article

John Dewey y María Montessori [John Dewey and Maria Montessori]

Available from: Biblioteca Digital Casa de la Cultura de Ecuador (CCE)

Publication: Revista Ecuatoriana de Educación, vol. 6, no. 23

Pages: 3-8

Americas, Ecuador, Latin America and the Caribbean, South America

See More

Language: Spanish

Book

From Locke to Montessori: A Critical Account of the Montessori Point of View

Available from: HathiTrust

See More

Language: English

Published: New York, New York: Holt and Co., 1914

Book

Los grandes pedagogos: Platón, Vives, los jesuitas, Comenio, Locke, Rollin, Rousseau, Pestalozzi, Humboldt, Kerschensteiner, Decroly, Claparède, Dewey, Montessori, Alain

See More

Language: Spanish

Published: Mexico City, Mexico: Fondo de Cultura Económica, [1974]

Book

From Locke to Montessori: A Critical Account of the Montessori Point of View

See More

Language: English

Published: London, England: Harrap & Co., 1917

Book

From Locke to Montessori: A Critical Account of the Montessori Point of View

Available from: HathiTrust

See More

Language: English

Published: London, England: George G. Harrap and Company, 1914

Book Section

The Influences of Rousseau, Locke, and Piaget in Montessori Schools Today

Book Title: Montessori Schools in America: Historical, Philosophical, and Empirical Research Perspectives

Pages: 86-91

Americas, Jean Piaget - Biographic sources, Jean Piaget - Philosophy, Jean-Jacques Rousseau - Biographic sources, Jean-Jacques Rousseau - Philosophy, John Locke - Biographic sources, John Locke - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., North America, United States of America

See More

Language: English

Published: Lexington, Massachusetts: Ginn Custom Pub., 1983

Edition: 2nd ed.

ISBN: 0-536-04367-1

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Article

✓ Peer Reviewed

Semblanza Josefa Toledo de Aguerrí (1866-1962) [Biographical Note Josefa Toledo de Aguerrí (1866-1962)

Available from: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Publication: Revista Historia de la Educación Latinoamericana, vol. 23, no. 36

Pages: 313-318

Americas, Central America, Josefa Toledo de Aguerrí - Biographic sources, Latin America and the Caribbean, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Nicaragua

See More

Language: Spanish

DOI: 10.19053/01227238.12891

ISSN: 2256-5248

Advanced Search