Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

370 results

Article

✓ Peer Reviewed

Application of Knowledge Based Systems for Child Performance Analysis in an Online Montessori Management System

Available from: Insight Society

Publication: International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, vol. 2, no. 6

Pages: 25-31

Asia, Australasia, Malaysia

See More

Abstract/Notes: This paper focuses on the application of knowledge based systems for child performance analysis in an online Montessori module. Using knowledge based techniques, the system generates an automatic analysis based on the teacher's answers to a variety of questions about a child's performance of a specific Montessori activity. The questions were created through a study of the criteria used to assess the level of a child's performance and achievement. This prototype is designed as a proof-of-concept, to show how the knowledge base technique could be applied. To design the prototype, we conducted literature reviews on the delivery of Montessori methods and the knowledge base technique, and compared rule -based and case -based reasoning. We selected rule-based reasoning for the concept prototype since it is suitable for Montessori activities which are well defined and easy to acquire.

Language: English

DOI: 10.18517/ijaseit.2.6.240

ISSN: 2088-5334

Bachelor's Thesis

Hudební rozvoj dětí předškolního věku ve vzdělávacím systému Marie Montessori / Musical development of preschool children in the Maria Montessori educational system

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Studentka pojedná o vzdělávacím systému Marie Montessori v českém vzdělávacím prostředí. Představí jeho klíčové znaky. Ty se stanou inspirací k rozvoji hudebnosti jako prostředku osobnostního rozvoje dítěte předškolního věku. V praktické části studentka uskuteční longitudinální a kvantitativní výzkum u dětí navštěvujících příslušnou mateřskou školu. Jeho cílem bude představit procesy, jak hudebně výrazové a formotvorné prostředky postupně vstupují do dětského vědomí v kontinuitě s emocionálním a estetickým rozvojem. / The student aims to introduce the topic of Maria Montessori education system in the Czech educational environment. She will describe the key subjects. Those will become an inspiration to the child´s musical growth as a part of preschool child´s personal growth. She will make an longitudinal and qualitative research in the practical part with the kids who are attending the kindergarden. The purpose is to introduce a musical and form-forming instruments which are gradually entering into child´s sences in continuity with emotional and ethical growth.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2020

Article

Kritisches zum Montessori-System [Critiques of the Montessori System]

Publication: Zeitschrift für Behandlung Anormaler, vol. 53

Pages: 149-156

Montessori method of education

See More

Language: German

Article

Cisza i ruch: system wychowania M. Montessori [Silence and Movement: M. Montessori's Education System]

Publication: Tygodnik powszechny, no. 45

Movement education, Silence

See More

Language: Polish

ISSN: 0041-4808

Article

Selbsttätige Erziehung: Montessori-System [Independent education: Montessori system]

Publication: Das Echo, vol. 42

Pages: 216

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: German

Article

Aussprache über das System Montessori: veranstaltet von der Berufsvereinigung der Kindergärtnerinnen Österreichs am 21 Mai 1925 in Wien [Discussion about the Montessori system: organized by the professional association of kindergarten teachers in Austria on May 21, 1925 in Vienna]

Publication: Zeitschrift für das Kindergartenwesen, vol. 44, no. 1-2

Pages: 54-63

Austria, Europe, Western Europe

See More

Language: German

Book

System wychowawczy Dr Marji Montessori [The Educational System of Dr. Maria Montessori]

Available from: Podlaska Biblioteka Cyfrowa

See More

Language: Polish

Published: Warsaw, Poland: Dom Książki Polskiej, 1931

Article

Samodzielność dzieci jako system wychowawczy. (Według metody dr p. Montessori) [Children's independence as an educational system. (According to Dr. Montessori's method)]

Available from: Digital Library of Wielkopolska

Publication: Hygiena Życia Codziennego, vol. 1, no. 1

Pages: 7-8

See More

Abstract/Notes: Includes photos of Montessori classrooms with children at work.

Language: Polish

Master's Thesis

Montessori eğitim sistemi ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması / Comparision of Montessori education system with Islamic education system

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Comparative education, Islamic education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Religious education

See More

Abstract/Notes: In this study where literature review method is used, Montessori education method that is considered among the alternative education methods and the one that carefully defines what kind of education and learning experiences are suitable and useful for each growing period and Islamic education whose basic aim is to grow "mature human being" has been compared. In the introduction part of the study containing two sections as introduction and another two parts, the problem, aim, importance, hypotheses, methods and limitations of the study are handled. Montessori Education system is examined in the first part, and in the second part it is compared with Islamic education that forms the basis for the study, giving information about Islamic education system. Studies carried out on both Montessori and Islamic education systems were searched thoroughly and then they were carefully evaluated before starting to write. Within this context, all the sources related to the subject in the libraries in Turkey were provided, a very large database of information for foreign sources were scanned and they were obtained through different ways. In the light of the data obtained as a result of the study, the methods and principles that are similar in both approaches were determined and their comparison which forms the base for the study was made through the findings obtained. / Literatür taraması yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, her gelişim aşamasına, hangi çeşit eğitim ve öğrenme deneyimlerinin uygun ve yararlı olduğunu özenle belirleyen ve alternatif eğitim modellerinden Montessori eğitim sistemi ve esas hedefi "kamil insan yetiştirmek" olan İslam eğitim sistemi karşılaştırılmaya tabi tutulmuştur. Giriş ve iki bölümden oluşan bu çalışmanın giriş kısmında araştırmanın problemi, amacı ve önemi, hipotezleri ve yöntem ve sınırlılığı ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Montessori eğitim sistemi incelemeye tabi tutulmuş, ikinci bölümde ise araştırmanın temelini oluşturan İslam eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilerek, Montessori ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmanın yazım aşamasına başlamadan önce Montessori ve İslam eğitim sistemiyle ile ilgili çalışmalar taranmış ve değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Türkiye'deki kütüphanelerdeki konuyla ilgili tüm kaynak eserlerin temini yapılmış, yabancı kaynakların temini için pek çok veritabanlarında taramalar yapılmış ve bu eserler çeşitli şekillerle elde edilmiştir. Araştırma sonucu ortaya çıkan veriler ışığında her iki yaklaşımın benzerlik gösterdiği metot ve ilkeler tespit edilmiş ve elde edilen bulgularla çalışmanın esasını oluşturan her iki yaklaşımın karşılaştırılması yapılmıştır.

Language: Turkish

Published: Bursa, Turkey, 2016

Article

Das Montessori-System und die Blindenanstalt [The Montessori System and the Institution for the Blind]

Available from: The State Digital Library of Upper Austria

Publication: Zeitschrift für das Österreichische Blindenwesen, vol. 11, no. 5-9

Pages: 56-60

Austria, Blind, Blind children, Children with disabilities, Europe, Western Europe

See More

Language: German

Advanced Search