Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

616 results

Article

Children Helping Children in New York [Shoreham-Wading River Middle School, Long Island]

Publication: Montessori Observer, vol. 7, no. 6

Pages: 1, 4

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Book Section

A Bibliography on Children for Parents, Focusing Upon Special Children

Book Title: Montessori and the Special Child

Pages: 150-152

Bibliographies, Children with disabilities, Inclusive education, Montessori method of education, Special education

See More

Language: English

Published: New York: Putnam, 1969

Article

English with Non-English Children in a Montessori House of Children [3]

Publication: Around the Child, vol. 6

Pages: 53-57

See More

Language: English

ISSN: 0571-1142

Article

Montessoribarn är de värsta barnen vi kan få hit [Montessori children are the worst children we can get here]

Publication: Montessori-tidningen (Svenska montessoriförbundet), no. 3

Pages: 26

See More

Language: Swedish

ISSN: 1103-8101

Article

Children Helping Children: Montessori Students Build a School in Somalia

Publication: AMI/USA News, vol. 8, no. 2

Pages: 7

See More

Language: English

Article

Schoolchildren Help Schoolchildren [Gilbachstrasse Montessori School, Cologne, Germany]

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 1983, no. 1

Pages: 25–29

See More

Abstract/Notes: Reprinted from Kolner Presse

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

Kinder lernen auch von Kindern: zur Jahrgangsmischung an Montessori-Schulen [Children also learn from children: for a mixed-age group in Montessori schools]

Publication: Montessori: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, vol. 37, no. 1

Pages: 20-27

Montessori method of education, Nongraded schools

See More

Language: German

ISSN: 0944-2537

Article

Children's House in Cookeville, Tennessee [Montessori Children's House]

Publication: Montessori Observer, vol. 5, no. 7

Pages: 4

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Article

Another Story of the Montessori Children; Raffaelo's Hunger: How the New Way of Helping Children to Find Themselves Opened the Eyes and Soul of a Baby

Available from: HathiTrust

Publication: Delineator, vol. 84, no. 1

Pages: 8

See More

Language: English

Master's Thesis

Komunikace s předškolními dětmi v pedagogice M. Montessori (Děti s českým a jiným mateřským jazykem) / Communication with pre-school children in Montessori approach (Children with Czech and other first language)

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: The goal of this thesis is to describe teachers' communication with toddlers and pre- schoolers from mono- and bilingual families in Montessori schools or schools inspired by the Montessori method. The thesis consists of two parts. The first part is theoretical and contains chapters on children's communication and communication with children, its forms and specific aspects; language and language acquisition, bilingualism, the founder of Montessori education, the Montessori education per se and communication with children according to its principles. The second part is practical and presents an analysis of the pragmatic component of teachers' communication with children through audio recordings or hand-written notes taken during participant observation. It focuses on the characteristics and specific features of teachers' communication with children in Montessori pre- schools. It includes the description of communication environment which complements the teachers' communication with children. It also contains semi-structured interviews with teachers and photographs in the attachment. / Cílem této diplomové práce je charakterizovat komunikaci učitelek s dětmi batolecího a předškolního věku z mono- i z bilingvních rodin, v zařízeních typu Montessori nebo v zařízeních touto pedagogikou inspirovaných. Diplomová práce je tvořena dvěma částmi - první, teoretickou část, představují kapitoly o komunikaci dětí a s dětmi, jejích formách a specificích, o jazyku a jeho osvojování, o bilingvismu, o zakladatelce pedagogiky Montessori a jejích metodách a o komunikaci s dětmi v tomto výchovném směru. Druhá, praktická část, prezentuje analýzu pragmatické složky komunikace učitelek s dětmi, skrze audio nahrávky či písemné záznamy komunikace ze zúčastněného pozorování. Zaměřuje se na charakteristiku a specifické rysy komunikace učitelek s dětmi v Montessori zařízeních předškolního typu. Věnuje se také popisu komunikačního prostředí, který doplňuje komunikaci učitelek s dětmi, stejně tak jako polostrukturované rozhovory s učitelkami a fotografie, jež uvádíme v příloze.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2022

Advanced Search