Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

572 results

Article

Shohyō Nomura Midori-cho “okāsan no montessōri” / 書評 野村緑著『おかあさんのモンテッソーリ』 [Midori Nomura: "Montessori Mothers" (book review)]

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 28

Pages: 125-128

Book reviews

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

Doitsu montessōri kyōkai sōritsu 70 shūnenkinen taikai ni sanka shite / ドイツ・モンテッソーリ協会創立70周年記念大会に参加して [Attending the 70th Anniversary Convention of the German Montessori Society in Berlin]

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 28

Pages: 115-120

Asia, East Asia, Japan

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

✓ Peer Reviewed

Okul Öncesi Montessori Eğitimi Yaklaşımında Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık / Art Education and Creativity in Preschool Montessorian Educational Approach

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi / Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education Journal, no. 34

Pages: 48-59

Art education, Asia, Creative ability in children, Creative thinking in children, Early childhood care and education, Early childhood education, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In this research, the effect of Montessori education approach on the creativity of pre - school children in visual arts lesson was investigated and the creativity developments in students were observed. 20 students between 48-66 months were applied the Montessori Education Approach and 60 students were applied the Ministry of National Education Teacher-centereted Approach program and these two were compared to each other. Equal units are applied in both programs. This research has tried to determine the effects of visual presentations on student's creativity, reflections of artworks in terms of originality and innovations, attitudes of liberated children to lesson and their effects on achievement. The results of the research show that in the classrooms where the Montessori Education Approach is applied, the cooperation is significantly increased, the students are participated to the lectures without any instruction, the creativity is developed in the positive direction and it was seen that the students learned the places of the materials and took it when they needed it. In the visual arts education courses implementated by the Ministry of Education Program Teacher Centered Approach, teachers use visual materials, sample models, narration and question-answer methods to guide the students and reach the result which limits original and new ideas. It has been observed that the limitation of the creativity of the students is the effect of the presence of the material cupboards in closed cupboards at the height that they can not reach. / Bu araştırmada, okul öncesi eğitim programında yer alan görsel sanatlar eğitimi ders konularının, Montesori Eğitimi Yaklaşımı programı uygulanarak, yaratıcılık gelişimlerine etkisinin nasıl olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 48-66 ay grubundaki 20 öğrenciye Montessori Eğitimi Yaklaşım programı, aynı yaş grubundaki 60 öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Merkezli Yaklaşım uygulanmış ve iki yaklaşım karşılaştırılmıştır. Görsel sanatlar eğitimi dersi, Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi programı Öğretmen Merkezli Yaklaşım ve Montessori eğitimi yaklaşımı ayrı araştırma gruplarında eşit üniteler halinde uygulanarak işlenmiştir. Bu araştırma ile görsellerle yapılan anlatım sunumlarının öğrencilerin yaratıcılıklarına etkileri, sanat çalışmalarının özgünlük ve yenilik açısından yansımaları, özgür bırakılan çocukların derse karşı tutumları, öğrenci başarısına etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçları, Montessori Eğitimi Yaklaşımı uygulanan sınıftaki öğrencilerde yardımlaşmanın önemli ölçüde arttığı, çocuklara yönelik yönerge olmadan derslere kendi istekleri doğrultusunda katıldıkları, yaratıcılıklarının olumlu yönde geliştiği ve malzemelerin yerlerini öğrenerek ihtiyaç duyduklarında aldıkları görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı Programı Öğretmen Merkezli Yaklaşım ile işlenen görsel sanatlar eğitimi derslerinde, öğretmenlerin görsel materyalleri, örnek modelleri, anlatım ve soru-cevap yöntemlerini kullanmaları öğrencileri yönlendirerek özgün ve yeni fikirleri sınırlardığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yaratıcılıklarının sınırlanmasında malzeme dolaplarının ulaşamayacakları yükseklikte kapalı dolaplarda bulunmasının da etkisi olduğu gözlemlenmiştir.

Language: Turkish

DOI: 10.14582/DUZGEF.1902

ISSN: 1305-0060

Article

Kenkyū happyō sansaiji / 研究発表 三歳児

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 7

Pages: 33-42

Asia, East Asia, Japan

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

Dai 15 kaitaikai sanka hōkoku jissen kenshū / 第15回大会参加報告 実践研修

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 15

Pages: 108-111

Cosmic education, Montessori method of education

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

Dai 15 kaitaikai sanka hōkoku shinpojiumu / 第15回大会参加報告 シンポジウム

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 15

Pages: 100-103

Montessori method of education, Silence lesson

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

Dai 15 kaitaikai sanka hōkoku kihon kōsu / 第15回大会参加報告 基本コース

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 15

Pages: 103-106

Cosmic education, Montessori method of education

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

Dai 13 kaitaikai sanka hōkoku kurisuchina M torūdo~u sensei no kōen o kiite / 第13回大会参加報告 クリスチナM・トルードゥ先生の講演を聞いて [Report on Participation in the 13th Conference Listening to Professor Christina M. Trudeau's Lecture]

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 13

Pages: 161

Asia, East Asia, Japan

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

Dai 12 kaitaikai sanka hōkoku ōyō kōsu / 第12回大会参加報告 応用コース [Participation Report of the 12th Conference Applied Course]

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 12

Pages: 151-155

Asia, East Asia, Japan

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

Dai 12 kaitaikai sanka hōkoku kihon kōsu / 第12回大会参加報告 基本コース [Participation in the 12th Tournament Basic Course]

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 12

Pages: 146-150

Asia, East Asia, Japan

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Advanced Search