Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1064 results

Article

The Children's House: A Reflection of Our Attitudes

Publication: Montessori Today (London), vol. 1, no. 1

Pages: 11-13

Children's House (Casa dei Bambini), Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: English

ISSN: 0952-8652

Article

Parenting Resources: Redirecting Children's Behavior: A Parenting Course by Kathryn Kvols

Publication: Tomorrow's Child, vol. 7, no. 1

Pages: 22

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Choosing Montessori-Friendly Books for Young Children

Available from: ISSUU

Publication: Tomorrow's Child, vol. 28, no. 4

Pages: 27

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Bachelor's Thesis

Lasten ja Aikuisten Yhteisö: Lasten osallisuuden toteutuminen ja vertaaminen tavallisen päiväkotiryhmän ja montessoripedagogiikkaa toteuttavan päiväkotiryhmän kesken [Community of Children and Adults: Realization of children's participation and comparison between a regular daycare group and a daycare group that implements Montessori pedagogy]

Available from: Theseus (Finland)

See More

Abstract/Notes: The aim of this bachelor´s thesis is to investigate the way in which participatory pedagogy is used in two different early education groups. The aim is also to find out how the two groups differ in terms of the participation of children, as one was an average Finnish early education group, while the other was a group, which used Montessori pedagogy. The thesis also introduces an idea of a joint community of adults and children and how participatory pedagogy enhances the experience of community. The purpose of the thesis is to add understanding and encourage the use of participatory pedagogy in the day-to-day life of early education groups. The theoretical section discusses the notion of participatory pedagogy and how it is used from the point of view of the basic functions of an early education group. The central ideas behind Montessori pedagogy are also discussed. The thesis is qualitative, as the data was collected by observing two different early education groups for a week in May 2016. The results of the bachelor´s thesis show that participation has become an increasingly important factor in early education and that it is used in different ways. It was also evident that the individuality of children is valued and that participation is seen important in the daily life of the early education groups studied. Both the early education groups studied value the importance of communication between parents and teachers. Adults play an important role in the implementation of participation and they need to collect information about the children and apply it. It is also necessary for the adults to be able to develop the basic ways of using participation in the daily life of an early education group. / Tässä tutkimuksessa on tutkittu lasten osallisuuden toteutumista tavallisessa päiväkotiryhmässä ja montessoripedagogiikkaa toteuttavassa päiväkotiryhmässä. Lisäksi haluttiin selvittää millaisia eroja osallisuudesta löytyy kahden erilaisen päiväkotiryhmän välillä. Tutkimuksessa on myös tuotu esiin ajatusta yhteisestä lasten ja aikuisten yhteisöstä, siitä miten osallisuus vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä lasten osallisuudesta päiväkodin arjessa ja innostaa toteuttamaan sitä. Teoreettisessa viitekehyksessä avataan osallisuuden käsitettä ja käsitellään osallisuutta päiväkodin arjen perustoimintojen näkökulmasta. Lisäksi esitellään montessoripedagogiikan perusajatusta. Tutkimus on kvalitatiivinen ja sen aineisto kerättiin havainnoimalla kahta päiväkotiryhmää viikon ajan toukokuussa 2016. Tutkimustulokset osoittavat, että päiväkodeissa osallisuus on noussut erittäin merkittäväksi tekijäksi ja käytössä on erilaisia lasten osallisuutta vahvistavia toiminta-tapoja. Lisäksi päiväkodeissa näkyi, että lasten yksilöllisyyttä vaalitaan. Osallisuus on nähty tärkeäksi jokapäiväisessä arjessa. Montessoripedagogiikkaa toteuttavassa päiväkotiryhmässä työskentelee aikuisia, jotka kunnioittavat pedagogiikkaa ja toiminta lähtee lapsesta. Molempien päiväkotien näkemykset kasvatuskumppanuudesta ovat samankaltaiset. Aikuisilla on merkittävä rooli lasten osallisuuden toteutumisessa, heidän tulee kerätä lapsista tietoa ja osata hyödyntää tätä, lisäksi aikuisilta vaaditaan taitoa osata kehittää osallisuutta vahvistavia toimintatapoja päiväkodin arkeen.

Language: Finnish

Published: Vaasa, Finland, 2016

Master's Thesis (Action Research Report)

The Affects of Nature Based Learning on Children's Eco-centric Attitudes

Available from: St. Catherine University

Action research

See More

Abstract/Notes: The purpose of this action research study was to discover if exposure to nature-based education would increase student’s eco-centric views of the environment. The intervention took place over a four week period at a private Montessori school in France. 11 students and their parents participated in the study. Students ranged in age from 2 to 3 years. Qualitative and quantitative data were both collected via a parent questionnaire, pre and post student surveys, daily observations, and a teacher reflection journal. Analysis of the data revealed that the more days a child participated in the nature-based lessons and activities, the more eco-centric development they achieved. Further research could be done during different seasons throughout the year as outdoor time was limited during the winter months. A similar study conducted over a longer period of time may also yield interesting results.

Language: English

Published: St. Paul, Minnesota, 2017

Article

Living Well with and for Our Children

Publication: Parenting for a New World (AMI/USA), vol. 18, no. 2

Pages: 1-2

See More

Language: English

Article

Observing Children with Special Educational Needs

Publication: Montessori International, vol. 89

Pages: 42–43

See More

Language: English

ISSN: 1470-8647

Article

Children and the Great Recession: WWMD?

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 23, no. 1

Pages: 6, 30

Public Montessori

See More

Abstract/Notes: WWMD = What Would Montessori Do

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

The Conscious Worker: The Child from 3-6 Years of Age: The Montessori Children's House

Publication: Communications: Journal of the Association Montessori Internationale (2009-2012), vol. 2010, no. 1

Pages: 54–58

See More

Abstract/Notes: The young child who arrives at the conscious phase of the Absorbent Mind is primed to be an active participant in exploring the physical world. He has already created the foundations for functional human existence, and he can move and thus explore his world. He can already speak. We see his skills grow, which help him reach ever greater independence.

Language: English

ISSN: 1877-539X

Article

Therapeutic Riding for Special Needs Children and Adults

Publication: Tomorrow's Child, vol. 8, no. 2

Pages: 17

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Advanced Search