Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

174 results

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori e Anna Freud: intrecci e contaminazioni tra pedagogia e psicoanalisi / Maria Montessori and Anna Freud: Links and Influences Between Pedagogy and Psychoanalysis

Available from: Rivista di Storia dell’Educazione

Publication: Rivista di Storia dell'Educazione, vol. 8, no. 2

Pages: 73-82

Anna Freud - Biographic sources, Anna Freud - Philosophy, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Psychoanalysis

See More

Abstract/Notes: The fascination with the Montessori Method stems from a never quite exhaustive analysis of her studies, which, due to the multiplicity and complexity of its elements, continually lend themselves to readings, hermeneutic interpretations and discoveries. Following a series of “clues” that see the figure of Maria Montessori intertwined with that of Anna Freud, this article intends to enhance the interdisciplinary interweaving and the multiple links which, by relating pedagogy with psychoanalysis, favor a broader vision of the implications relating to the changes occurring during the first half of the twentieth century, in which the child is the protagonist.

Language: Italian

DOI: 10.36253/rse-10329

ISSN: 2532-2818

Book

Maria Montessori e Anna Freud: Una Storia Femminile della Psicologia del Bambino [Maria Montessori and Anna Freud: A Feminine History of the Psychology of the Child]

Anna Freud - Biographic sources, Anna Freud - Philosophy, Child psychology, Developmental psychology, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy

See More

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Edizioni Universitarie Romane, 2019

ISBN: 978-88-6022-371-5 88-6022-371-7

Doctoral Dissertation

Montessori und Freud: Versuch einer Verhältnisbestimmung von Montessori-Pädagogik und pädagogisch relevanten Konzeptionen der Psychoanalyse Freudscher Tradition

Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Psychoanalysis, Sigmund Freud - Philosophy

See More

Language: German

Published: Münster, 1980

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori e i rapporti con Sigmund Freud [Maria Montessori and relations with Sigmund Freud]

Available from: Torrossa

Publication: Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche, vol. 25

Pages: 146-162

Maria Montessori - Biographic sources, Sigmund Freud - Biographic Sources

See More

Abstract/Notes: Montessori's approach to psychoanalysis, particularly her contact with Freud, is analyzed. The subject is developed from a historical perspective, by tracing the direct and indirect influences between the two, and through the analysis of some Montessori's texts closer to psychoanalytic themes. It emerges that both are engaged in the work of “bringing out”, even with different motivations and outcomes, childhood in a new light. For this reason they were both considered uneasy in their time. Moreover, it is outlined that Montessori's relationship

Language: English

ISSN: 1723-9672, 2612-6559

Article

Anna Freud and the Montessori Approach

Publication: Montessori International, no. 111

Pages: 14–15

Anna Freud - Biographic sources, Anna Freud - Philosophy, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education

See More

Language: English

ISSN: 1470-8647

Article

Anna Freud e l'esperienza Montessori

Available from: Il Quaderno Montessori - Grazia Honegger Fresco

Publication: Il Quaderno Montessori, vol. 20, no. 76

Pages: 47-64

Anna Freud - Biographic sources, Anna Freud - Philosophy, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education

See More

Language: Italian

ISSN: 2239-5326

Book

Profili pedagogici: dal positivismo ad Anna Freud

See More

Language: Italian

Published: L'Aquila, Italy: Japadre, 1992

ISBN: 88-7006-274-0

Book Section

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Book Title: American Montessori Manual: Principles, Applications, Terms

See More

Language: English

Published: New York: American Montessori Society, 1970

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Article

✓ Peer Reviewed

Wanda Dynowska-Umadevi: A Biographical Essay

Available from: Theosophical History

Publication: Theosophical History, vol. 5, no. 3

Pages: 89-105

Theosophical Society, Theosophy, Wanda Dynowska-Umadevi - Biographic sources

See More

Language: English

ISSN: 0951-497X

Advanced Search