Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

159 results

Article

Survivor: Strong Program and Parent Support Save Prince George's Program Amid Cuts [Prince George's County, Maryland]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 16, no. 3

Pages: 1, 18

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Book Section

The Rise and Fall of Anne George as America's Premier Montessori Educator

Available from: Springer Link

Book Title: America's Early Montessorians: Anne George, Margaret Naumburg, Helen Parkhurst and Adelia Pyle

Pages: 101-143

Americas, Anne E. George - Biographic sources, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: Anne E. George, the first American trained as a directress by Montessori in 1910, is significant as the paramount Montessori educator in the United States from 1910 to 1915. George, who established the first American Montessori school in Tarrytown, New York in 1911, was also the English-language translator of Montessori’s book, The Montessori Method (1912). Alexander Graham Bell and his wife, Mabel, intent on promoting Montessori education, established the national Montessori Educational Association, with George as its Director of Research. George was also the headmistress of the Montessori schools supported by the Bells in Washington, DC. In addition, George was Montessori’s aide and translator during her extensive lecture tour in 1913. Montessori’s relationship with George deteriorated. Montessori revoked Anne George’s credentials as a Montessori directress in 1915. The ever-loyal George, who strived to replicate the Montessori Method in American private schools, and, once, the premier American Montessori educator, was discredited by her mentor. After her marriage in 1919, George never returned to the field of education.

Language: English

Published: Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020

ISBN: 978-3-030-54835-3

Series: Historical Studies in Education

Article

✓ Peer Reviewed

America's Early Montessorians: Anne George, Margaret Naumburg, Helen Parkhurst, and Adelia Pyle [book review]

Available from: Taylor and Francis Online

Publication: Educational Review, vol. 73, no. 5

Pages: 664-666

Book reviews, Montessori method of education - History

See More

Language: English

DOI: 10.1080/00131911.2021.1887559

ISSN: 0013-1911

Article

✓ Peer Reviewed

Early Montessorians: Anne George, Margaret Naumburg, Helen Parkhurst and Adelia Pyle, by Gerald L. Gutek and Patricia A. Gutek [book review]

Available from: Taylor and Francis Online

Publication: Women's Studies, vol. 50, no. 4

Pages: 416-418

Book reviews, Montessori method of education - History

See More

Language: English

DOI: 10.1080/00497878.2020.1870461

ISSN: 0049-7878

Article

✓ Peer Reviewed

America's Early Montessorians: Anne George, Margaret Naumburg, Helen Parkhurst and Adelia Pyle [book review]

Available from: Taylor and Francis Online

Publication: History of Education, vol. 51, no. 5

Pages: 766-768

Book reviews, Montessori method of education - History

See More

Language: English

DOI: 10.1080/0046760X.2021.1998655

ISSN: 0046-760X, 1464-5130

Book

America's Early Montessorians: Anne George, Margaret Naumburg, Helen Parkhurst, and Adelia Pyle

Available from: Springer Link

Adelia Pyle - Biographic sources, Americas, Anne E. George - Biographic sources, Helen Parkhurst - Biographic sources, Margaret Naumburg - Biographic sources, Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: This book traces the early history of the Montessori movement in the United States through the lives and careers of four key American women: Anne George, Margaret Naumburg, Helen Parkhurst, and Adelia Pyle. Caught up in the Montessori craze sweeping the United States in the Progressive era, each played a significant role in the initial transference of Montessori education to America and its implementation from 1910 to 1920. Despite the continuing international recognition of Maria Montessori and the presence of Montessori schools world-wide, Montessori receives only cursory mention in the history of education, especially by recognized historians in the field and in courses in professional education and teacher preparation. The authors, in seeking to fill this historical void, integrate institutional history with analysis of the interplay and tensions between these four women to tell this educational story in an interesting—and often dramatic—way.

Language: English

Published: Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020

ISBN: 978-3-030-54834-6

Series: Historical Studies in Education

Article

The Montessori System; Miss Anne E. George Studied It at First Hand

Available from: Chatauqua Institution

Publication: The Chautauquan Daily (Chautauqua, New York)

Pages: 7

Americas, Anne E. George - Biographic sources, Anne E. George - Speeches, addresses, etc., Chautauqua Institution, Chautauquas, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., North America, United States of America

See More

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

Transgresje w biograficznych doświadczeniach wybitnych pedagogów: Marii Montessori i Janusza Korczaka [Transgressions in the biographical experiences of outstanding pedagogues: Maria Montessori and Janusz Korczak]

Available from: dLibra

Publication: Podstawy Edukacji [Fundamentals of Education], vol. 10

Pages: 13-32

Educators, Janusz Korczak - Biographic sources, Maria Montessori - Biographic sources

See More

Abstract/Notes: Transgressions are innovative and creative activities. They allow people to go beyond the limits of their current functioning, thus gaining new areas of activity or creating new values. Motivation specific to transgression is hubristic motivation. The article analyzes the biographical experiences of outstanding pedagogues. – Maria Montessori and Janusz Korczak. Maria Montessori – Italian physician, education system creator and Montessori pedagogy based on the needs of the child. Transcendental biography of Janusz Korczak – doctor, pedagogue, writer, journalist, visionary. Biographies contain different spaces of transgressive activities: personal, professional, social, creative, literary. They concern the concept of education, methods of pedagogical work with the child. The accomplishments of outstanding pedagogues include immutable values.

Language: Polish

DOI: 10.16926/pe.2017.10.02

ISSN: 2081-2264

Book Section

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Book Title: American Montessori Manual: Principles, Applications, Terms

See More

Language: English

Published: New York: American Montessori Society, 1970

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Advanced Search