Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

682 results

Doctoral Dissertation (Ph.D.)

Empowering Adolescents: A Multiple Case Study of U.S. Montessori High Schools

Available from: American Montessori Society

Montessori schools, Secondary education, Teenagers

See More

Language: English

Published: Minneapolis, Minnesota, 2010

Article

Montesssori Junior High Schools in Italy: More than Fifty Years of History

Publication: Communications: Journal of the Association Montessori Internationale (2009-2012), vol. 2011, no. 1-2

Pages: 138–148

See More

Abstract/Notes: Salassa presents an account of data in order to reconstruct some significant experiences carried out in Italy in the late 1950s up to today, giving a brief outline from both a historical and a didactic-pedagogical point of view.

Language: English

ISSN: 1877-539X

Master's Thesis

Zavádění montessori principů vzdělávání do ekonomických předmětů na obchodní akademii [Introduction of Montessori Principles of Education to Economic Subjects at High Schools]

Available from: University of Economics and Business, Prague

Alternative education, Economics education, High school students, Montessori method of education, Teacher-student relationships

See More

Abstract/Notes: Práce se zaměřuje na zjišťování informací o tom, jestli je možné zavádět montessori principy vzdělávání do ekonomických předmětů na středních školách. Součástí práce jsou i přípravy na výuku a popisy metod, forem, obsahu, didaktických pomůcek a didaktické techniky, kterou učitel může využít při zavádění montessori principů do výuky ekonomických předmětů na střední škole. Pro zjištění výsledků bylo využito experimentálního vyučování na Gymnáziu Duhovka, sebereflexe praktikanta, dotazníkové šetření ve třídě, kde experimentální výuka probíhala a didaktický test pro žáky, kteří se účastnili experimentálního vyučování. Výsledkem je, že zavádění je možné a nese sebou určité výhody (lepší dosahování výchovných cílů, zlepšení klimatu ve třídě), ale je zároveň zapotřebí dávat pozor na určité nevýhody, které se objevily během experimentálního vyučování (problémy s fixací nové a staré látky). [Thesis aims to find out whether or not it is possible to implement Montessori principles of education into economical subjects on High schools. Parst of the Thesis are also preparations for teaching of economical subjects with Montessori principals. At the end reader can find out more information about methods, forms, content, didactic aids and didactic technique which can be used to implement Montessori principles appropriately. Author used several different experimental methods like experimental teaching, self-reflection of the practitioner, questionnaire survey in the class where experimental teaching took place and didactic test for pupils who participated in experimental teaching. As a result, implementation of Montessori principles is possible and has advantages (better atmosphere in class, better way to achieve educational goals) and disadvantages (problems with fixation).]

Language: Czech

Published: Prague, Czech Republic, 2017

Article

Where Are All the Montessori High Schools?

Publication: Tomorrow's Child, vol. 6, no. 2

Pages: 4

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

The Montessori Method Is Making Its Way to U.S. High Schools

Available from: Education Week

Publication: Education Week

Pages: 6

See More

Language: English

ISSN: 0277-4232, 1944-8333

Article

Montessori High Schools [Grand Rapids, Michigan; Cincinnati, Ohio; Portland, Oregon]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 9, no. 4

Pages: 1, 7

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Presentation

Empowering Adolescents: A Multiple Case Study of U.S. Montessori High Schools

Adolescents, High schools, Montessori schools, Secondary education, Teenagers

See More

Abstract/Notes: This research examined five U.S. Montessori high school programs through a qualitative multiple case study. Data collected from school documents, students, and staff was used to characterize what constitutes Montessori education at the high school level, with the goal of informing Montessori practice at the high school level and providing a means for considering Montessori methodology as a tool for widespread high school reform. Findings indicate that it is not the specific curricular content that makes a high school program Montessori. In the school environments, there are family-like relationships between students and teachers, the staff focuses on supporting students’ emotional needs, students enjoy close relationships with their peers, and there is a culture of mutual respect and community cohesiveness.

Language: English

Presented: New Orleans, Louisiana: American Educational Research Association - Constructed Spaces for Educational Access, Equity, and Empowerment, Apr 8, 2011

Article

Highland Keeps Charter Despite Court Defeat [Highland Community School, Milwaukee, Wisconsin]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 10, no. 1

Pages: 30

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Highland School Charter Seems Secure [Highland Community School, Milwaukee, Wisconsin]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 10, no. 3

Pages: 30

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

All Together Now: Seattle Program Sends High Schoolers to Montessori Preschool Classroom [Casa Maria Montessori Lab School, Ballard High School, Seattle, Washington]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 17, no. 3

Pages: 8

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Advanced Search