Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

131 results

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - 1932

Available from: ePaveldas

Classroom environments, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1932 m. Nespalvota, horizontalaus formato fotografija lygiais kraštais. Pojūčių lavinimas. Berniukas rūšiuoja lenteles užrištomis akimis. Montessori metodo mokymo priemonėmis (lytėjimo lentelės, svorio lentelių poros) lavinama stereognostinis pojūtis (kelių pojūčių interpretacija). Pirma iš dešinės sėdi Marija Varnienė. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1932 Black-and-white, horizontal-format photography with smooth edges. Sensory education. The boy sorts the tables with his eyes closed. The teaching tools of the Montessori method (tactile tables, pairs of weight tables) develop a stereognostic sense (interpretation of several senses). Marija Varnienė is sitting first from the right.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - March 1934

Available from: ePaveldas

Classroom environments, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1934 m. kovo mėn. Nespalvota, vertikalaus formato fotografija figūrinėmis žirklėmis apkirptais kraštais. Berniukas plauna rankas. Tai Savęs apžiūrėjimo pratimai (Montessori metodo), kurių tikslas – sugebėti save apsitarnauti. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1934 March. Black-and-white, vertical-format photography with scissors-trimmed edges. The boy washes his hands. These are self-examination exercises (Montessori method) aimed at being able to serve oneself.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - 1928

Available from: ePaveldas

Classroom environments, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1928 m. Nespalvota, horizontalaus formato grupinė fotografija lygiais kraštais. Piešimo pamoka. Vaikai piešia įvairiomis piešimo priemonėmis. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1928 Black-and-white, horizontal-format group photography with smooth edges. Drawing lesson. Children draw with a variety of drawing tools.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - 1928

Available from: ePaveldas

Classroom environments, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1928 m. Nespalvota, horizontalaus formato fotografija lygiais kraštais. Vaikai valgo. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1928 Black-and-white, horizontal-format photography with smooth edges. Children eat.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - 1931

Available from: ePaveldas

Classroom environments, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1931 m. Nespalvota, horizontalaus formato fotografija lygiais kraštais. Mergaitė mokosi suvokti dydžius. Ant stalo padėtos Montessori metodo mokymo priemonės (ritinidės) tūriui suvokti. Ritinidė vaizduoja geometrinių dydžių skirtumus tarp aukšto ir žemo (plokščio). Ritinidė lavina vaiko regą, pastabumą, logiką, fizinius pojūčius (dimensijų pažinimas ir įsisavinimas). [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1931 Black-and-white, horizontal-format photography with smooth edges. The girl is learning to understand sizes. Montessori method teaching aids (rollinids) for volume perception were placed on the table. Ritinide depicts the differences in geometric sizes between high and low (flat). Ritinide develops a child's vision, attention, logic, and physical sensations (cognition and assimilation of dimensions).]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - 1932

Available from: ePaveldas

Classroom environments, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1932 m. Nespalvota, horizontalaus formato grupinė fotografija lygiais kraštais. Svečiuose kunigas Stanislovas Vencius, kuris sėdi ant mažos kėdutės prie mažo stalelio ir stebi kaip vaikai piešia. Stanislovas Vencius (lenk. Stanisław Wencius; g. 1892-08-03 Budziškių k. Keturvalakių val. Vilkaviškio aps. – m. 1962-04-17 Lenkijoje, Gluchołazy.) – Romos katalikų kunigas, Lenkijos lietuvių teisių gynėjas. Baigė Seinų seminariją, 1915 m. liepos 17 d. įšventintas kunigu. 1919-1927 m. buvo Punsko vikaras, 1927 m. dėl lietuviškos veiklos buvo suimtas ir deportuotas į Lietuvą. 1928 m. įstojo į marijonų kongregaciją. Ilgametis Varšuvos lietuvių Kūdikėlio Jėzaus bažnytėlės vicerektorius, rektorius, noviciato magistras. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1932 Black-and-white, horizontal-format group photography with smooth edges. The guests are priest Stanislovas Vencius, who is sitting in a small chair at a small table and watching the children draw. Stanislovas Vencius (Polish Stanisław Wencius; born on August 3, 1892 in Budziškės village, Quadrakiai district, Vilkaviškis district, Poland, April 17, 1962, Gluchołazy) - Roman Catholic priest, defender of Lithuanian rights in Poland. Graduated from the Seinai Seminary in 1915. July 17 ordained a priest. 1919-1927 was Vicar of Punsk in 1927. was arrested and deported to Lithuania for Lithuanian activities. 1928 joined the Marian Congregation. Long-term vice-rector, rector, novitiate master of the Lithuanian Church of the Infant Jesus in Warsaw.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - March 1934

Available from: ePaveldas

Classroom environments, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1934 m. kovo mėn. Nespalvota, vertikalaus formato fotografija figūrinėmis žirklėmis apkirptais kraštais. Berniukas rašo. Tai Rašymo pratimai (Montessori metodo), kurių tikslas – išmokti teisingai laikyti rašymo priemonę, ruošti ranką rašymui, pažinti raštišką garsų simbolį, analizuoti garsus. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1934 March. Black-and-white, vertical-format photography with scissors-trimmed edges. The boy writes. These are Writing exercises (Montessori method), the purpose of which is to learn to hold a writing instrument correctly, to prepare a hand for writing, to know a written symbol of sounds, to analyze sounds.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - March 1934

Available from: ePaveldas

Classroom environments, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1934 m. kovo mėn. Nespalvota, vertikalaus formato fotografija lygiais kraštais. Plovimas. Mergaitė dirba namų ruošos darbus, plauna stalelį. Tai Aplinkos apžiūrėjimo pratimai (Montessori metodo), kurių tikslas – prižiūrėti aplinką, gerbti daiktą, ugdytis tvarkingumą. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1934 March. Black-and-white, vertical-format photography with smooth edges. Washing. The girl does the housework and washes the table. These are environmental inspection exercises (Montessori method), the purpose of which is to take care of the environment, respect the object, and develop orderliness.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - 1931

Available from: ePaveldas

Classroom environments, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1931 m. Nespalvota, horizontalaus formato fotografija lygiais kraštais. Darbas su raidėmis. Mergaitės dėlioja raides. Tai Rašymo pratimai (Montessori metodo), kurių tikslas – išmokti teisingai laikyti rašymo priemonę, ruošti ranką rašymui, pažinti raštišką garsų simbolį, analizuoti garsus. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1931 Black-and-white, horizontal-format photography with smooth edges. Working with letters. Girls put on letters. These are Writing exercises (Montessori method), the purpose of which is to learn to hold a writing instrument correctly, to prepare a hand for writing, to know a written symbol of sounds, to analyze sounds.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - March 1934

Available from: ePaveldas

Classroom environments, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1934 m. kovo mėn. Nespalvota, vertikalaus formato fotografija figūrinėmis žirklėmis apkirptais kraštais. Mergaitė plauna rankas. Tai Savęs apžiūrėjimo pratimai (Montessori metodo), kurių tikslas – sugebėti save apsitarnauti. / Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1934 March. Black-and-white, vertical-format photography with scissors-trimmed edges. The girl washes her hands. These are self-examination exercises (Montessori method) aimed at being able to serve oneself.

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Advanced Search