Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

768 results

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - 1932

Available from: ePaveldas

Classroom environment, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1932 m. Nespalvota, horizontalaus formato fotografija lygiais kraštais. Pojūčių lavinimas. Berniukas rūšiuoja lenteles užrištomis akimis. Montessori metodo mokymo priemonėmis (lytėjimo lentelės, svorio lentelių poros) lavinama stereognostinis pojūtis (kelių pojūčių interpretacija). Pirma iš dešinės sėdi Marija Varnienė. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1932 Black-and-white, horizontal-format photography with smooth edges. Sensory education. The boy sorts the tables with his eyes closed. The teaching tools of the Montessori method (tactile tables, pairs of weight tables) develop a stereognostic sense (interpretation of several senses). Marija Varnienė is sitting first from the right.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - 1931

Available from: ePaveldas

Classroom environment, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1934 m. Nespalvota, horizontalaus formato fotografija lygiais kraštais. Darbas su vaikais. Vaikai dirba individualiai prie staliukų ir ant žemės. Šalia vaiko ant žemės klūpi Marija Kuraitytė Varnienė. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1934 Black-and-white, horizontal-format photography with smooth edges. Working with children. Children work individually at tables and on the ground. Marija Kuraitytė Varnienė kneels on the ground next to the child.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Marijos Varnienės vedamų mokymo kursų dalyvės / Participants of training courses led by Marija Varnienė - 1930

Available from: ePaveldas

Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori method of education - Teacher training, Montessori method of education - Teachers, Montessori schools, Northern Europe, Teacher training, Teachers

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Marijos Varnienės vedamų mokymo kursų dalyvės. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1930 m. Nespalvota, horizontalaus formato fotografija lygiais kraštais. Kursantės sėdi ant „Vaikų namelių“ laiptų. Paskutinėje eilėje iš kairės antra sėdi Montessori metodo kursų vedėja Marija Kuraitytė Varnienė. [Photography. Participants of training courses led by Marija Varnienė. Unknown photographer, Kaunas, 1930 Black-and-white, horizontal-format photography with smooth edges. The cadets sit on the stairs of the Children's Home. In the last row, second from the left is Marija Kuraitytė Varnienė, the head of the Montessori method course.

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - 1931

Available from: ePaveldas

Classroom environment, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1931 m. Nespalvota, horizontalaus formato fotografija lygiais kraštais. Marija Varnienė su savo auklėtine. Mergaitė piešia su kreidelėmis. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1931 Black-and-white, horizontal-format photography with smooth edges. Marija Varnienė with her student. The girl draws with crayons.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Marijos Varnienės vedamų mokymo kursų dalyvės / Participants of training courses led by Marija Varnienė - 1930

Available from: ePaveldas

Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori method of education - Teacher training, Montessori method of education - Teachers, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe, Teacher training, Teachers

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Marijos Varnienės vedamų mokymo kursų dalyvės. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1930 m. Nespalvota, horizontalaus formato fotografija lygiais kraštais. Kursantės „Vaikų nameliuose“ mokomos dirbti su Montessori metodo mokymo priemonėmis. Prie stalelio iš kairės antra sėdi Montessori metodo kursų vedėja Marija Kuraitytė Varnienė. [Photography. Participants of training courses led by Marija Varnienė. Unknown photographer, Kaunas, 1930 Black-and-white, horizontal-format photography with smooth edges. The cadets in the Children's Homes are taught to work with the teaching aids of the Montessori method. Marija Kuraitytė Varnienė, the head of the Montessori method course, is sitting second at the table from the left.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - 1931

Available from: ePaveldas

Classroom environment, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1931 m. Nespalvota, horizontalaus formato fotografija lygiais kraštais. Pamoka su muzikiniais skambučiais. Montessori metodo mokymo priemonėmis (muzikiniais skambučiais) lavinama muzikinė klausa. Vaikai susipažįsta su aukšto ir žemo garso išskyrimu, laipsniavimu, tonais, pustoniais, gradacija pagal gamą, penkline (derinimo kortelės), raktais, muzikos užrašymu natomis. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1931 Black-and-white, horizontal-format photography with smooth edges. A lesson with music calls. Musical hearing is developed through the teaching of the Montessori method (musical calls). Children get acquainted with high and low sound separation, gradation, tones, halftone, gradation according to the gamut, five-point (adjustment cards), keys, music recording notes.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - March 1934

Available from: ePaveldas

Classroom environment, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1934 m. kovo mėn. Nespalvota, vertikalaus formato fotografija figūrinėmis žirklėmis apkirptais kraštais. Pusiausvyros pratimai. Tai Judėjimo pratimai (Montessori metodo), kurių tikslas – ugdytis dvasingumą, savęs suvokimą. Vaikai tobulina judesius ant linijos. Linija skirta vaikščiojimui, bėgimui, pratimams. Ši veikla koordinuoja judesius, koncentruoja dėmesį, formuoja taisyklingą laikyseną, padeda pajusti ritmą. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1934 March. Black-and-white, vertical-format photography with scissors-trimmed edges. Balance exercises. These are Movement exercises (Montessori method), the purpose of which is to develop spirituality, self-awareness. Children improve movements on the line. The line is for walking, running, exercises. This activity coordinates movements, concentrates attention, forms a correct posture, helps to feel the rhythm.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - 1935

Available from: ePaveldas

Classroom environment, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Fotografas – Ilja Jasvoinas, Kaunas, 1935 m. Nespalvota, horizontalaus formato fotografija figūrinėmis žirklėmis apkirptais kraštais. Vaikai žaidžia lauke. Pagrindinių judesių lavinimas lauke (Montessori metodas). [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Photographer - Ilja Jasvoinas, Kaunas, 1935 Black-and-white, horizontal-format photography with scissor-edged edges. Children play outside. Field training in basic movements (Montessori method).]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - March 1934

Available from: ePaveldas

Classroom environment, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1934 m. kovo mėn. Nespalvota, vertikalaus formato fotografija figūrinėmis žirklėmis apkirptais kraštais. Berniukas rašo. Tai Rašymo pratimai (Montessori metodo), kurių tikslas – išmokti teisingai laikyti rašymo priemonę, ruošti ranką rašymui, pažinti raštišką garsų simbolį, analizuoti garsus. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1934 March. Black-and-white, vertical-format photography with scissors-trimmed edges. The boy writes. These are Writing exercises (Montessori method), the purpose of which is to learn to hold a writing instrument correctly, to prepare a hand for writing, to know a written symbol of sounds, to analyze sounds.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - 1932

Available from: ePaveldas

Classroom environment, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1932 m. Nespalvota, horizontalaus formato grupinė fotografija lygiais kraštais. Svečiuose kunigas Stanislovas Vencius, kuris sėdi ant mažos kėdutės prie mažo stalelio ir stebi kaip vaikai piešia. Stanislovas Vencius (lenk. Stanisław Wencius; g. 1892-08-03 Budziškių k. Keturvalakių val. Vilkaviškio aps. – m. 1962-04-17 Lenkijoje, Gluchołazy.) – Romos katalikų kunigas, Lenkijos lietuvių teisių gynėjas. Baigė Seinų seminariją, 1915 m. liepos 17 d. įšventintas kunigu. 1919-1927 m. buvo Punsko vikaras, 1927 m. dėl lietuviškos veiklos buvo suimtas ir deportuotas į Lietuvą. 1928 m. įstojo į marijonų kongregaciją. Ilgametis Varšuvos lietuvių Kūdikėlio Jėzaus bažnytėlės vicerektorius, rektorius, noviciato magistras. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1932 Black-and-white, horizontal-format group photography with smooth edges. The guests are priest Stanislovas Vencius, who is sitting in a small chair at a small table and watching the children draw. Stanislovas Vencius (Polish Stanisław Wencius; born on August 3, 1892 in Budziškės village, Quadrakiai district, Vilkaviškis district, Poland, April 17, 1962, Gluchołazy) - Roman Catholic priest, defender of Lithuanian rights in Poland. Graduated from the Seinai Seminary in 1915. July 17 ordained a priest. 1919-1927 was Vicar of Punsk in 1927. was arrested and deported to Lithuania for Lithuanian activities. 1928 joined the Marian Congregation. Long-term vice-rector, rector, novitiate master of the Lithuanian Church of the Infant Jesus in Warsaw.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Advanced Search