Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

2598 results

Article

Eastern Suburbs Montessori School: Sydney, N.S.W.: The Past, the Present and the Future

Publication: Montessori Matters

Pages: 10

Australasia, Australia, Australia and New Zealand, Oceania

See More

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

Kontribusi Literasi Berbasis Pendekatan Montessori terhadap Karakter Rasa Ingin Tahu Anak Usia 7 Tahun [The Contribution of Literacy Based on the Montessori Approach to the Curiosity Character of 7 Year Old Children]

Available from: Gedung A Universitas Abulyatama

Publication: Jurnal Dedikasi Pendidikan, vol. 7, no. 1

Pages: 187-200

Asia, Australasia, Curiosity in children, Early childhood care and education, Early childhood education, Indonesia, Montessori method of education, Primary education, Primary school students, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Keprihatinan terhadap rendahnya karakter rasa ingin tahu akhir-akhir ini menjadi titik berangkat penelitian ini. Mengetahui pengaruh literasi berbasis pendekatan Montessori terhadap rasa ingin tahu anak pada usia tujuh tahun menjadi tujuan penelitian ini. Untuk itu digunakan pretest posttest non equivalent group design sebagai metode penelitian.  Sebanyak 17 anak kelas IB SD Kanisius Sorowajan Yogyakarta dilibatkan sebagai sampel untuk kelompok Montessori dan 17 anak kelas IA sebagai sampel untuk kelas kontrol. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa program literasi berbasis pendekatan Montessori berpengaruh terhadap karakter rasa ingin tahu anak. Uji statistik menunjukkan selisih skor posttest-pretest kelompok Montessori (M = 1,0229, SE = 0,15003) lebih tinggi dari kelompok kontrol (M = 0,0076, SE = 0,03251). Perbedaannya signifikan dengan t(17,499) = 6,614 dan p = 0,000 (p < 0,05). Besar pengaruh yang didapatkan adalah r = 0,8451 yang termasuk kategori “efek besar” yang setara dengan 71,43%. Uji efektivitas pembelajaran di kelas Montessori dengan N-gain score adalah 55,98% yang masuk kategori "efektivitas menengah", sementara di kelas kontrol 0,42% yang termasuk dalam “efektivitas rendah”. [Concerns about the low level of curiosity have recently become the starting point of this research. Knowing the effect of literacy based on the Montessori approach to children's curiosity at the age of seven is the goal of this study. For this reason, the pretest posttest non equivalent group design was used as a research method. A total of 17 class IB children from SD Kanisius Sorowajan Yogyakarta were involved as a sample for the Montessori group and 17 class IA children as a sample for the control class. The research findings show that a literacy program based on the Montessori approach influences children's curiosity. Statistical tests showed differences in posttest-pretest scores for the Montessori group ( M = 1.0229,SE = 0.15003) higher than the control group ( M = 0.0076, SE = 0.03251). The difference is significant with t (17.499) = 6.614 and p = 0.000 ( p <0.05). The magnitude of the effect obtained is r = 0.8451 which is included in the "big effect" category which is equivalent to 71.43%. The learning effectiveness test in the Montessori class with an N-gain score was 55.98% which was in the "medium effectiveness" category, while in the control class it was 0.42% which was included in "low effectiveness".]

Language: Indonesian

DOI: 10.30601/dedikasi.v7i1.3533

ISSN: 2548-8848, 2338-9966

Book

The Discovery of the Child: Revised and Enlarged Edition of the Montessori Method

Available from: Internet Archive

Maria Montessori - Writings

See More

Abstract/Notes: Revised and enlarged edition of "The Montessori Method."

Language: English

Published: Adyar, Madras, India: Theosophical Publishing House, 1948

Edition: 3rd edition (Rev. and enlarged)

Article

The Prepared Adult as the Key to the Montessori Approach for Indigenous Communities of Australia

Publication: Montessori Articles (Montessori Australia Foundation)

See More

Language: English

Master's Thesis (Action Research Report)

The Effects of the Implementation of the Conscious Discipline Program on Social Emotional Learning in an Early Childhood Classroom

Available from: St. Catherine University

Action research

See More

Abstract/Notes: This study investigates the efficacy of Conscious Discipline’s teaching strategies to enrich social-emotional learning and establish a positive classroom climate in an early childhood Montessori classroom. Conscious Discipline is a written program, of instructional and behavioral strategies created by Dr. Becky Bailey (2011). The question throughout this research project was “Does teaching Conscious Discipline strategies enhance social-emotional learning in preschool aged children?” The study was conducted in a Montessori classroom, the participants being both boys and girls ranging in age from 3 to 4 years. For six weeks, Conscious Discipline strategies were being implemented on a day-to-day basis, when dealing with real-life incidents in the classroom, reading books purchased through Conscious Discipline and establishing a Safe Place. During this sixweek study data was gathered through observations, a pre-survey, and a standardized assessment, and analyzed to document the effects of Conscious Discipline. The data collected demonstrated an increase in social-emotional learning, an increase in the joy in teaching, a positive classroom climate, a decrease in aggressive acts, and an increase in student respect and responsibility in a social community.

Language: English

Published: St. Paul, Minnesota, 2014

Article

The Discovery of Hidden Riches and Talents in the Aboriginal Child through the Montessori Approach and Method [Gholeng, Madhya Pradesh, India]

Available from: Stadsarchief Amsterdam (Amsterdam City Archives)

, Albert Max Joosten (Contributor)

Publication: Around the Child, vol. 10

Pages: 32-39

Asia, India, Indigenous communities, Indigenous peoples, South Asia

See More

Abstract/Notes: Includes 9 photos of children working with Montessori materials. Also includes 3photos of adult women (Grihinis) participating in education programs.

Language: English

ISSN: 0571-1142

Bachelor's Thesis

Ohjaajan rooli montessoripäiväkodissa [The role of the instructor in the Montessori kindergarten]

Available from: Theseus (Finland)

See More

Abstract/Notes: Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millainen ohjaajan rooli on montessoripäiväkodissa ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Lisäksi tutkittiin, millainen merkitys ohjaajan roolilla on lapsilähtöisyyteen sekä lapsen osallisuuden edistämiseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös ohjaajan toimintaa montessoriympäristössä. Toimeksiantajana toimi kuopiolainen Pumpputorin päiväkoti, joka toteuttaa montessoripedagogiikkaa 3–6-vuotiaille lapsille. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa tiedonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua ja havainnointia. Teemahaastattelu toteutettiin parihaastatteluna. Kohderyhmäksi valittiin neljä varhaiskasvatuksen opettajaa, joista kaksi on lisäksi suorittanut montessoriohjaajakoulutuksen. Haastattelun teemoina olivat lapsilähtöisyys, lasten osallisuuden edistäminen sekä montessoriympäristön vaikutus ohjaajan rooliin. Havainnointi suoritettiin päiväkodilla havainnoimalla ohjaajien vuorovaikutusta lapsiryhmässä. Havainnoinnin kohteena oli ohjaajien toiminta montessoriympäristössä, ohjaajien vuorovaikutus lasten kanssa sekä ohjaajien keskinäinen vuorovaikutus. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tutkimusaineiston perusteella saatiin selville, että montessoripäiväkodissa ohjaus on lapsilähtöistä ja lapsi on toiminnan keskiössä. Ohjaaja toimii päiväkodissa roolimallina lapselle ja opettaa hänelle monipuolisesti erilaisia taitoja, joita lapsi tarvitsee elämässään. Montessoriympäristössä materiaalit ovat lapsen saatavilla, mikä tukee lapsen osallisuutta ja itseohjautuvuutta. Lapselle on tarjolla hänen herkkyyskauteensa sopivaa toimintaa, ja lapsi voi valita mieluisan tekemisen oman kiinnostuksensa perusteella. Tavoitteena on, ettei lapsi enää lopulta tarvitse ohjaajan apua. Ohjaaja antaa lapselle aikaa ajatella ja tehdä itse sekä auttaa lasta oppimaan itseohjautuvaa työskentelyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Ohjaajien tehtävä on kasvattaa lapsesta omatoiminen yksilö, joka kunnioittaa toisia ihmisiä. Tutkimuksen tuloksista nousi esille, että ohjaaja on kuitenkin aina lähellä, läsnä ja saatavilla, kun lapsi tarvitsee hänen apuaan.

Language: Finnish

Published: Kuopio, Finland, 2020

Book Section

Montessori and the Process of Education: Readiness for Learning; The Geneva School; The Importance of Structure; Intuitive and Analytic Thinking; Aids to Teaching; Motives for Learning

Book Title: Education for Human Development: Understanding Montessori

Pages: 50-63

See More

Language: English

Published: Oxford, England: Clio Press, 1992

ISBN: 978-90-79506-35-4

Series: Montessori Series , 11

Article

Early Education: The Kindergarten; The House of Childhood; The 'Exceptional Home'

Available from: HathiTrust

Publication: Kindergarten Review, vol. 24, no. 5

Pages: 271-283

Friedrich Fröbel - Philosophy, Kindergarten (Froebel system of education) - Criticism, interpretation, etc., Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: English

Doctoral Dissertation

A institucionalização do método Montessori no campo educacional brasileiro (1914-1952) [The institutionalization of the Montessori method in the Brazilian educational field (1914-1952)]

Available from: Federal University of Santa Catarina - Institutional Repository

Americas, Brazil, Latin America and the Caribbean, Montessori method of education - History, South America

See More

Abstract/Notes: Montessori constituiu, em 1907, em Roma, uma escola pública para crianças em situação de risco, a Casa dei Bambini, embasada numa educação integral alicerçada na liberdade, na atividade e na individualidade. Durante aproximadamente quatro décadas, Montessori realizou pesquisas sobre o desenvolvimento infantil, cujos resultados foram difundidos transnacionalmente, configurando práticas e pensamento educacional inovadores fundamentados na relação entre o professor, o aluno e um ambiente de aprendizagem promotor da paz, da autoeducação, da autonomia, do respeito ao outro e do espírito científico e crítico. Com isso, também empreendeu uma didática para professores e a venda em série dos materiais que idealizou. O objeto desta narrativa historiográfica respaldada em Certeau (2014), Chartier (2010) e Magalhães (2004) foi a institucionalização do Método Montessori no Brasil, no âmbito cronológico das cinco primeiras décadas do século passado. Objetivou: reconhecer as formulações teóricas que permitiram identificar a origem do Método Montessori e cotejá-las com os projetos brasileiros desenvolvidos entre 1914-1952 apontando permanências e contribuições à educação brasileira; historicizar o processo de institucionalização da Pedagogia montessoriana no Brasil; problematizar a sua forma de apropriação na Educação Infantil e Ensino Primário, identificando por que o método é relacionado principalmente ao uso de materiais didáticos específicos e de mobiliário adequado ao tamanho das crianças. Foi constatado que a primeira escola montessoriana no Brasil, proveniente da vertente educacional estadunidense, atendeu ao público infantil, em São Paulo, no ano de 1915, num investimento particular de Ciridião Buarque e Mary Buarque. Esta pedagogia se irradiou por intermédio das apropriações realizadas pelos docentes da Escola Normal da Praça, em São Paulo, estado que possuía, desde 1924, legislação que indicava o uso de materiais didáticos de Montessori e de Froebel, mas de forma desarticulada dos princípios pedagógicos. No Paraná, a educação montessoriana foi institucionalizada na legislação educacional da Pré-escola em 1915 e investimentos foram realizados em 1924, quando Lysímaco Costa adquiriu os ?enxovais montessorianos? para quatro Jardins de Infância. Em Curitiba, em 1927, durante a Primeira Conferência Nacional da Associação Brasileira de Educação (ABE) foram apresentadas teses com base montessoriana. Ainda no Paraná, no final da década de 1940, a utilização do método ocorreu no ensino público no Programa da Pré-escola e do Ensino Primário e em 1952 foi inaugurada a Escola Experimental Montessoriana Rural para crianças do Ensino Primário, por iniciativa de Eny Caldeira. Ela e Piper de Lacerda Borges, presidente da Associação Montessori do Brasil, fizeram curso com Montessori, na Itália, em 1951. Já na Bahia, em 1927, efetivaram-se cursos de férias para formação de professores durante os quais foram disseminadas pelos docentes da Escola Normal de Salvador concepções montessorianas e a ressignificação dos materiais, tanto para a Pré-escola como para o Ensino Primário. O teor destes cursos foi divulgado por revistas pedagógicas. No mesmo local, em 1924, Alípio Franca traduziu o Livro Pedagogia Científica. No Rio de Janeiro, materiais e frações do método montessoriano se disseminaram para a Educação Infantil por meio da legislação educacional, em 1921 e em 1929. Evidências da utilização do Método Montessori em perspectiva não restrita ao uso de materiais didáticos foram encontradas nos programas infantis radiofônicos realizados por Mary Buarque, em São Paulo, a partir de 1936; no vínculo do método com a assistência social e teosófica, na década de 1950, disseminado por Piper de Lacerda Borges; no reuso dado ao método pelo lusitano Agostinho da Silva, também nos anos 1950, na criação de algumas universidades. Conclui-se que, entre 1914 e 1952, o processo de institucionalização do método Montessori no Brasil foi capitaneado por diversos sujeitos, em diferentes lugares do país, com apropriações e representações. [Abstract : Montessori established, in 1907, in Rome, a public school to children at risk, The Casa dei Bambini, which since then preserve the Montessori method characteristics, advocating the integral education based on freedom, action and on the individuality. For approximately four decades, Montessori researched about Children development, whose results were spread abroad, defining practices and innovative educational thoughts grounded on the relationship between teacher, the student and the learning environment advancing peace, self-education, self-correction with autonomy in sight, mutual respect, critic and the scientific spirit. The Objective of this study is the Montessori method establishment in Brazil, on the chronologic aspect along the first five decades from the last century. It?s a biographical research and documentary with a historical focus. The analysis is grounded in Certeau (2014), Chartier(2010) e Magalhães(2004). Objective: Recognize the formulation of the Montessori method in projects of its establishment in Brazil between 1914-1952; To Problematize political conditions, social, economical and cultural to set up the Montessori method in Brazil and its Educational applicability, questioning the reductionist mode relating to its use as specific materials and its adequate child-sized furniture. It has been verified that The First Montessori-based in Brazil served the children?s audience, in São Paulo, in the year of 1915, coming from the American strand, in a private enterprise of Ciridião Buarque e Mary Buarque. Such pedagogy irradiated by the mediation of these appropriation and representations made by teachers of the Escola Normal da Praça. São Paulo possessed, since 1924, laws that indicated the use of Montessori and Froebel?s course-ware, mas in a inarticulate way to the pedagogical principles. In Paraná, the Montessori-based education was established in the child education legislation in 1915 and investments were performed in 1924, when Lysímaco Costa acquired the ?montesorri layettes? to 4 Kindergarden. In Curitiba, in 1927, at the First National Conference of The Brazilian Association of Education (ABE), were presented thesis with Montessori bases. Still in Paraná, at the end of 40s, the method utilization occurred in the public education in the Preschool Program and Primary School and in 1952 was opened in Curitiba The Rural Montessori Experimental School to primary school, by the enterprise of Eny Caldeira.Piper Borges de Lacerda and Eny Caldeira speeches, whom realized in 1950 a course with Montessori in Perugia.In 1927, in Bahia, were realized vacation courses to teachers complementary training which were disseminated by the teacher of the Normal School of Salvador the Montessori concepts and the course-ware new meanings to the child education such as primary education. The matters discussed in these courses were spread by pedagogical magazines. In 1924, Alípio Franca translated The Method of Scientific Pedagogy applied to the Child Education at the Boys? House. In Rio de Janeiro, course-wares and parts of Montessori method were spread to Children education by education law, in 1921 and in 1929. Evidences of the Montessori use in perspective non-restricted to materials were found in children radio shows performed by Mary Buarque, in São Paulo, from 1936, whereupon self-education, the independence, the knowledge of child development phases, the singers freedom movement and the minimal intervention of the adult tutor made part of the proposal. In a mystic perspective, there was a link with the method and the social and theosophic assistance, in the 50 decade, disseminating in Rio de Janeiro and Paraná, by Piper Lacerda Borges and his husband. In the reuse given to the Agostinho da Silva method, also in the 1950, were present in the some universities creations, such as the Federal University of Santa Catarina as well from Paraíba and The University of Brasilia. Concluded that between 1914 and 1952, the establishment process of the Montessori method in Brazil was lead by several different individuals, from different parts of the country, with appropriations and personal representations.]

Language: Portuguese

Published: Florianópolis, Brazil, 2017

Advanced Search