Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

904 results

Book

The Advanced Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to the Education of Children from Seven to Eleven Years. Volume 1, Spontaneous Activity in Education

Maria Montessori - Writings, Montessori method of education

See More

Language: English

Published: Oxford, England: Clio, 1991

Edition: 1st Clio ed.

ISBN: 1-85109-114-9 978-1-85109-114-0

Series: The Clio Montessori series , 9

Volume: 1 of 2

Master's Thesis

Montessori eğitim sistemi ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması / Comparision of Montessori education system with Islamic education system

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Comparative education, Islamic education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Religious education

See More

Abstract/Notes: In this study where literature review method is used, Montessori education method that is considered among the alternative education methods and the one that carefully defines what kind of education and learning experiences are suitable and useful for each growing period and Islamic education whose basic aim is to grow "mature human being" has been compared. In the introduction part of the study containing two sections as introduction and another two parts, the problem, aim, importance, hypotheses, methods and limitations of the study are handled. Montessori Education system is examined in the first part, and in the second part it is compared with Islamic education that forms the basis for the study, giving information about Islamic education system. Studies carried out on both Montessori and Islamic education systems were searched thoroughly and then they were carefully evaluated before starting to write. Within this context, all the sources related to the subject in the libraries in Turkey were provided, a very large database of information for foreign sources were scanned and they were obtained through different ways. In the light of the data obtained as a result of the study, the methods and principles that are similar in both approaches were determined and their comparison which forms the base for the study was made through the findings obtained. / Literatür taraması yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, her gelişim aşamasına, hangi çeşit eğitim ve öğrenme deneyimlerinin uygun ve yararlı olduğunu özenle belirleyen ve alternatif eğitim modellerinden Montessori eğitim sistemi ve esas hedefi "kamil insan yetiştirmek" olan İslam eğitim sistemi karşılaştırılmaya tabi tutulmuştur. Giriş ve iki bölümden oluşan bu çalışmanın giriş kısmında araştırmanın problemi, amacı ve önemi, hipotezleri ve yöntem ve sınırlılığı ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Montessori eğitim sistemi incelemeye tabi tutulmuş, ikinci bölümde ise araştırmanın temelini oluşturan İslam eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilerek, Montessori ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmanın yazım aşamasına başlamadan önce Montessori ve İslam eğitim sistemiyle ile ilgili çalışmalar taranmış ve değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Türkiye'deki kütüphanelerdeki konuyla ilgili tüm kaynak eserlerin temini yapılmış, yabancı kaynakların temini için pek çok veritabanlarında taramalar yapılmış ve bu eserler çeşitli şekillerle elde edilmiştir. Araştırma sonucu ortaya çıkan veriler ışığında her iki yaklaşımın benzerlik gösterdiği metot ve ilkeler tespit edilmiş ve elde edilen bulgularla çalışmanın esasını oluşturan her iki yaklaşımın karşılaştırılması yapılmıştır.

Language: Turkish

Published: Bursa, Turkey, 2016

Article

Montessori Education and Environmental Education Walk Hand-in-Hand

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 24, no. 3

Pages: 6–9

See More

Language: English

Article

Montessori education for environmental education

Publication: Montessori Voices [Montessori Aotearoa New Zealand], no. 77

Pages: 21

See More

Language: English

ISSN: 1178-6213, 2744-662X

Book

Report on the Montessori System of Education: Presented to the Council of Education, Witwatersrand

Africa, L. C. Wynsouw - Writings, South Africa, Southern Africa, Sub-Saharan Africa

See More

Language: English

Published: Johannesburg, South Africa: Council of Education, 1915

Book Section

Nature in Education: The Place of Nature in Education; Care for Others; Prejudices About the Gardens; Their Favourite Work; Simplicity; Our Garden

Book Title: The Discovery of the Child

Pages: 65-76

Maria Montessori - Writings

See More

Abstract/Notes: Formerly entitled The Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in the Children's Houses. This book was first published in 1909 under the title 'Il Metodo della Pedagogia Scientifica Applicato all'Educazione Infantile nelle Case dei Bambini' ('The Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in the Children's Houses) and was revised in 1913, 1926, and 1935. Maria Montessori revised and reissued this book in 1948 and renamed it 'La Scoperta del Bambino'. This edition is based on the 6th Italian edition of 'La Scoperta del Bambino' published by the Italian publisher Garzanti, Milan, Italy in 1962. M. J. Costelloe, S. J. translated this Italian version into the English language in 1967 for Fides Publishers, Inc. In 2016 Fred Kelpin edited this version and added many footnotes. He incorporated new illustrations based on AMI-blueprints of the materials currently in use.

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2017

ISBN: 978-90-79506-38-5

Series: The Montessori Series , 2

Bachelor's Thesis

Montessorimusiikkikasvatus ja sen soveltuminen nykyaikaiseen musiikinopetukseen [Montessori Music Education and its application to modern music education]

Available from: Theseus (Finland)

Europe, Finland, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori schools, Nordic countries, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: This thesis examines the Montessori music curriculum that was developed by Maria Montessori and her music consultant Maria Maccheroni. It introduces the most typical Montessori music instruments and equipment as well as exercises that go with them. It also explores the possibilities of combining Montessori music with today’s music teaching and early childhood music education. The material of this thesis is mainly based on literature about the Montessori Method and its music section, along with observations made while working at various Montessori preschools in Finland. Many of the Montessori method’s musical exercises are challenging and can be seen as old fashioned by today’s music education standards. Maria Montessori expected many things from her Montessori teachers. Montessori teachers were expected to be completely in charge of the children’s musical education. This may be difficult to implement nowadays because in order to properly understand the Montessori music curriculum, one needs a great deal of theoretical knowledge and understanding of music. However, there are plenty of positive aspects to the Montessori music education and its elements can be applied to modern day music teaching. The Montessori method is very child-centered and even though it was developed more than a hundred years ago, the main principles are still valid today. A children’s music lesson plan is included in this thesis. It combines Montessori music education with Finnish early childhood music education. Many music educators and Montessori teachers know little about the music part of the Montessori method. Not much literature can be found about it in Finnish. The goal of this thesis is to study Montessori music education and to give more information about it to music educators and Montessori teachers. / Opinnäytetyössäni tutkin Maria Montessorin ja hänen konsulttinsa Maria Maccheronin yli sata vuotta sitten kehittämää musiikkikasvatusmenetelmää. Esittelen tyypillisimpiä montessorimusiikkivälineitä sekä niihin liittyviä harjoituksia. Lisäksi pohdin miten montessorimusiikkikasvatusta olisi mahdollista soveltaa musiikinopetuksessa ja varhaisiän musiikkikasvatuksessa. Aineistoni perustuu ennen kaikkea montessoripedagogiikasta ja montessorimusiikkikasvatuksesta saatavilla olevaan kirjallisuuteen sekä montessorileikkikoulussa työni kautta tehtyihin havaintoihin. Monet montessorimenetelmän musiikkiosion työt ja harjoitukset ovat haastavia ja nykyisen musiikkikasvatuskäsityksen mukaan vanhanaikaisia. Maria Montessorin toivetta montessoriohjaajasta, joka opettaa musiikkia hänen menetelmänsä mukaisesti, voi olla vaikea toteuttaa, koska montessorimusiikkikasvatuksen hallitseminen vaatii runsaasti musiikin teoreettista tuntemista. Montessorimusiikkikasvatuksessa on kuitenkin myös paljon hyvää ja sitä voi soveltaa nykypäivän musiikinopetukseen. Montessorimenetelmä on erittäin lapsilähtöinen ja vaikka se kehitettiin yli sata vuotta sitten, monet sen perusajatukset ovat edelleen sovellettavissa. Opinnäytetyöni sisältää tekemäni muskarituntisuunnitelman, jossa sovellan montessorimusiikkikasvatusta varhaisiän musiikkikasvatuksen tunnille. Monet musiikkikasvattajat ja montessoriohjaajat eivät tunne tai tuntevat vain pintapuolisesti montessorimenetelmän musiikkiosion, ja montessorimusiikkikasvatuksesta on saatavilla vain hyvin vähän suomenkielistä tietoa. Opinnäytetyöni tarkoitus on tutkia montessorimenetelmän musiikkiosiosta ja antaa lisätietoa montessoriohjaajille ja musiikkikasvattajille.

Language: Finnish

Published: Helsinki, Finland, 2018

Book Section

Religious Education: Work in the Firels as a Part of Religious Education

Book Title: The Discovery of the Child

Pages: 315-322

Maria Montessori - Writings

See More

Abstract/Notes: Formerly entitled The Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in the Children's Houses. This book was first published in 1909 under the title 'Il Metodo della Pedagogia Scientifica Applicato all'Educazione Infantile nelle Case dei Bambini' ('The Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in the Children's Houses) and was revised in 1913, 1926, and 1935. Maria Montessori revised and reissued this book in 1948 and renamed it 'La Scoperta del Bambino'. This edition is based on the 6th Italian edition of 'La Scoperta del Bambino' published by the Italian publisher Garzanti, Milan, Italy in 1962. M. J. Costelloe, S. J. translated this Italian version into the English language in 1967 for Fides Publishers, Inc. In 2016 Fred Kelpin edited this version and added many footnotes. He incorporated new illustrations based on AMI-blueprints of the materials currently in use.

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2017

ISBN: 978-90-79506-38-5

Series: The Montessori Series , 2

Article

Career Education vs. Education as a Career

Publication: American Montessori Society Bulletin, vol. 15, no. 4

Pages: 1-11

Career education, Teaching

See More

Language: English

ISSN: 0277-9064

Article

Science Education and Scientific Education

Publication: Around the Child, vol. 8

Pages: 15-18

See More

Language: English

ISSN: 0571-1142

Advanced Search