Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

517 results

Article

Helpful Hints: Young Children Love Being Outside; Create with These Fun Activities

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 17, no. 4

Pages: 13

See More

Language: English

Article

Observation of Children in the Sophia Montessori School [Los Angeles, California]

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 1961, no. 2

Pages: 16-17

Americas, North America, Sophia Montessori School (Los Angeles), United States of America

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

Assisting Primary Children in Recognizing When Work is Finished

Publication: Montessori Leadership

See More

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

Social Participation of Preschool Children in Same- versus Mixed-Age Groups

Available from: JSTOR

Publication: Child Development, vol. 52, no. 2

Pages: 644-650

See More

Language: English

DOI: 10.2307/1129185

ISSN: 0009-3920, 1467-8624

Book

Raising Generous Children

Montessori method of education

See More

Language: English

Published: Rochester, New York: AMI/USA, 2011

Series: Parenting for a New World: A Collection of Essays

Master's Thesis

Glasba in gibanje: razvoj ritmičnih sposobnosti predšolskih otrok v vrtcih montessori [Music and Movement: The Development of Rhythmical Abilities of Children from Montessori Preschool]

Available from: Digital Library of the University of Maribor (DKUM)

Child development, Europe, Eurythmics, Montessori method of education, Montessori schools, Music - Instruction and study, Rhythm, Slovenia, Southern Europe

See More

Abstract/Notes: V magistrski nalogi smo obravnavali področje razvoja glasbenih sposobnosti s poudarkom na ritmičnih sposobnostih v povezavi z glasbenimi dejavnostmi in izhodiščem pedagoškega koncepta montessori. Želeli smo proučiti učinek glasbeno-gibalnih dejavnosti po konceptu pedagogike montessori na razvoj glasbenih sposobnosti predšolskih otrok iz vrtca montessori. Na podlagi relevantne literature s področja gibanja ob glasbi po konceptu pedagogike montessori smo oblikovali dva eksperimentalna programa. Zanimalo nas je, kakšen bo učinek teh programov in ali bodo otroci teh dveh eksperimentalnih skupin bolje razvili ritmične sposobnosti kot kontrolna skupina ter kakšne bodo razlike med napredki skupin. Uporabili smo neslučajnostni namenski vzorec 59 predšolskih otrok druge starostne skupine iz treh enot vrtca montessori iz osrednjeslovenske regije ter za potrebe raziskave prilagodili tri teste ritmičnih sposobnosti, ki smo jih povzeli po že oblikovanih testih. Najprej smo s testiranjem razvitosti ritmičnih sposobnosti v začetnem stanju ugotovili, da med skupinami ni statistično pomembnih razlik, nato sta obe eksperimentalni skupini tri mesece po trikrat tedensko izvajali eksperimentalna programa. Po koncu eksperimenta smo ponovili testiranje in zaznali statistično pomembne razlike med skupinami v razvitosti ritmičnih sposobnosti. Izvajanje obeh eksperimentalnih programov je imelo pozitiven učinek na razvoj ritmičnih sposobnosti predšolskih otroknajvečji učinek smo opazili pri eksperimentalni skupini 1, pri kontrolni skupini pa učinka neaktivnosti nismo zaznali. [In the master thesis the development of musical abilities with emphasis on rhythmical abilities in connection with musical activities based on the Montessori pedagogy was discussed. The study focused on the effect of music-movement activities that are based on the concept of the Montessori educational method on the development of musical abilities of children from the Montessori preschool. In accordance with the relevant literature from the field of musical movement based on the concept of Montessori pedagogy two experimental programs were developed. The interest of the thesis lies in the effect of these programs, if the children of the two experimental groups would develop better rhythmical abilities than the control group and what the difference in development between the groups would be. A non-probability sample, in which 59 second-age-group preschool children from three Montessori preschool units from Central Slovenia were selected, was used. For the purposes of the study, three rhythmical- ability tests, which had been adapted from previously created tests, were adjusted. An initial test of rhythmical abilities established that there are no major statistical differences between the two groups. Following this, the two experimental groups carried out the workshops of the experimental program, three times per week for a period of three months. After ending the experiment, the testing was repeated and crucial statistical differences in the development of rhythmical abilities were noted between the two groups. The implementation of both experimental programs had a positive effect on the development of rhythmical abilities of preschool children. The biggest effect was noticed in the experimental group 1, while an effect of nonactivity was not detected in the control group.]

Language: Slovenian

Published: Maribor, Slovenia, 2020

Article

Children Writing Lists

Publication: Montessori International, vol. 9, no. 2

Pages: 18–19

See More

Language: English

ISSN: 1470-8647

Article

Horton Hears a Who: A Review of Movies and the Movie Experience for Young Children

Publication: Infants and Toddlers, vol. 12, no. 3

Pages: 13–15

See More

Language: English

Article

Children of All Nations Dancers

Publication: AMI Elementary Alumni Association Newsletter, vol. 40, no. 1

Pages: 3

See More

Abstract/Notes: 2007 summer conference, Juneau

Language: English

Article

Addressing the Challenging Behavior of Children with High-Functioning Autism/Asperger Syndrome in the Classroom

Publication: Montessori International, vol. 71

Pages: 40

Asperger's syndrome in children, Autism in children, Children with disabilities, Inclusive education, People with disabilities

See More

Abstract/Notes: rev. of book by this title by Rebecca A. Moyes

Language: English

ISSN: 1470-8647

Advanced Search