Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

761 results

Book

The Essential Montessori: Introduction to the Woman, the Writings, the Method and the Movement

See More

Language: English

Published: New York, New York: New American Library, 1978

Book

The Essential Montessori: An Introduction to the Woman, the Writings, the Method, and the Movement

See More

Language: English

Published: New York, New York: Plume, 1997

Edition: Rev. and updated ed

ISBN: 0-452-27796-5

Book

Montessori: Her Method and Movement - What You Need to Know

See More

Language: English

Published: New York, New York: Putnam, 1974

Book Section

Movement and the Psychic Development of the Child ([San Francisco, Panama Pacific International Exposition] Lecture 17: 13 September 1915)

Book Title: The California Lectures of Maria Montessori, 1915: Collected Speeches and Writings by Maria Montessori

Pages: 195-203

Americas, International Montessori Training Course (3rd [course 2], San Francisco, USA, August – November 1915), Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Writings, Montessori method of education - Teacher training, North America, Panama-Pacific International Exposition (1915, San Francisco, California), Teacher training, United States of America

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2018

ISBN: 978-1-85109-296-3

Series: The Montessori Series , 15

Video Recording

La joie du mouvement [the joy of movement]

See More

Runtime: 17 minutes

Language: French

Published: Budapest, Hungary, 2008, 1959

Book

The Montessori Movement

See More

Language: English

Published: Calcutta, India: Indian Montessori Training Courses, 1955

Book

The Montessori Movement

Available from: Harald Eichelberger

See More

Language: English

Published: Calcutta, India: Indian Montessori Training Courses, 1969

Edition: 3rd

Master's Thesis (Action Research Report)

The Impact of Creative Movement Presentations on Dance Participation and Student Attitudes Towards Dance in a Montessori Early Childhood Classroom

Available from: St. Catherine University

Action research, Lower elementary, Montessori method of education, Movement education

See More

Abstract/Notes: This action research study examined the impact of creative movement presentations on dance participation and student attitudes towards dance in one outdoor Montessori early childhood classroom during the COVID-19 pandemic. Participants were 13 kindergarten and lower elementary students, ages 5-8, and the researcher, their teacher. Students were presented creative movement activities eight times during circle time over four weeks. They were also given opportunities to dance freely once a week for six weeks and asked three times to respond to statements regarding their attitudes towards dance; pre-intervention, mid-intervention, and post-intervention. Data was collected using observations of dance participation, field notes about circle time presentations, and student self-assessment regarding their attitudes towards dance. There was some improvement in attitudes towards dance and an increase in dance participation. Many children expressed enjoyment and the researcher felt inclined to continue providing free dance opportunities and creative movement presentations at circle. The researcher encourages other educators to incorporate dance opportunities in class free time and curriculum lessons.

Language: English

Published: St. Paul, Minnesota, 2021

Bachelor's Thesis

Lisää Liikettä Lasten Arkeen: Liikuntakasvatus Montessori-leikkikoulussa [Add Movement to Children's Everyday Life: Physical education in a Montessori play school]

Available from: Theseus (Finland)

Europe, Finland, Montessori schools, Nordic countries, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: The aim of this bachelor’s thesis was to develop physical education of Montessori play school and to increase physical activity during day. Target was to develop and increase physical activity in playschool and encourage children’s self-motivated movement through picture cards. In addition the aim was to increase educators’ understanding about goal-directed physical activity together with inspiring and motivating children to move. Exercising sessions was implemented aiming to give joy and experience of succes for children. At the same time ideas and point of views were brought to exercising sessions. In addition picture cards were made together with preschool children to facilitate and increase self-motivate movement. In picture cards there are simple movements which children can carry out by themselves or with each other. The bachelor’s thesis was functional. Three exercise days were implemented in play school where exercise sessions were made for small groups. Every child participated. Each session had clear frame and target. The aim of this bachelor’s thesis was achieved succesfully. Feedback was received about the contents and guiding of exercising sessions. The educators received new ideas and point of views how to run exercising sessions. Educator’s duty is to develop learning environment physically desirable. The educator is responsible of planning and implementing physical education. Genuine and positive encouraging is very important with children. Implication of children must be observed when physical education is planned and implemented. It is important to live in the moment taking into account the learning environment. It must be remembered that physical education is not limited only exercise sessions. The physical education is realized at its best when combined with different situations in daily life. / Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Montessori-leikkikoulun liikuntakasvatusta ja lisätä liikuntaa päivän aikana. Tavoitteena oli liikunnan ja liikuntaleikkien kehittäminen ja lisääminen leikkikoulussa, sekä edistää lapsen omaehtoista liikkumista päivän aikana kuvakorttien avulla. Lisäksi tavoitteena oli kasvattajien ymmärryksen lisääminen tavoitteellisen ja ohjatun liikunnan merkityksestä, sekä innostaa ja motivoida lasta liikkumaan. Leikkikoululla pidettiin liikuntatuokioita, joiden tavoitteena oli tuottaa lapsille iloa ja onnistumisen kokemuksia. Samalla tuotiin uusia ideoita ja näkökulmia liikuntatuokioiden pitämiseen. Lisäksi tehtiin yhdessä esikouluikäisten lasten kanssa kuvakortit helpottamaan ja lisäämään lasten omaehtoista liikuntaa. Kuvakorteissa on yksinkertaisia liikkeitä, joita lapset pystyvät tekemään itsenäisesti ja toistensa kanssa. Opinnäytetyö oli toiminnallinen. Leikkikoulussa toteutettiin yhteensä kolmena päivänä liikuntapäivä. Liikuntatuokioita pidettiin siten, että jokainen lapsi pääsi osallistumaan niihin kolme kertaa. Jokaisessa liikuntatuokioissa oli selkeä runko ja tavoite. Opinnäytetyön tavoitteet täyttyivät. Liikuntatuokioiden sisällöstä ja ohjaamisesta saatiin palautetta. Kasvattajat saivat uusia ideoita ja näkökulmia liikuntatuokioiden pitämiseen. Liikuntakasvatuksen toteutukseen on tullut selkeyttä ja tietoutta. Opinnäytetyön myötä liikuntakasvatus leikkikoulussa on lisääntynyt ja samalla aktivoinut kasvattajia lisäämään sen toteutumista. Kuvakortit ovat olleet käytössä leikkikoulun arjessa päivittäin. Ne ovat lisänneet omaehtoista liikuntaa varsinkin 4–6-vuotiailla lapsilla. Kasvattajan tehtävä on luoda oppimisympäristö liikunnallisesti suotavaksi. Kasvattajan vastuulla on suunnitella ja toteuttaa liikuntakasvatusta. Aito ja positiivinen kannustaminen on tärkeää lasten kanssa toimiessa. Lasten osallisuus tulee huomioida suunniteltaessa ja toteuttaessa liikuntakasvatusta. On tärkeää elää hetkessä oppimisympäristö huomioiden. Tulee muistaa, että liikuntakasvatus ei rajoitu pelkästään liikuntatuokioihin. Se on parhaimmillaan yhdistettynä arjen erilaisiin tilanteisiin.

Language: Finnish

Published: Helsinki, Finland, 2017

Article

Montessori: A Pioneer in the Movement of Social Reform for Children

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 2004, no. 1

Pages: 44–48

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Advanced Search