Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1038 results

Article

Ke kai li fu ren jiang yan meng tai suo li jiao yu fa ji lu [The Record of the Speech of Ms. Basty on Montessori Method]

Publication: Educational Research (Shanghai), vol. 27

Pages: 6-19

Asia, China, East Asia, Montessori method of education

See More

Language: Chinese

Article

Meng tie suo li nv shi jiao yu fa [The Teaching Method of Ms. Montessori]

Publication: Chong Hua Educational Review, vol. 8

Pages: 33-36

Asia, China, East Asia, Montessori method of education

See More

Language: Chinese

Article

Ba di si fur en meng tai suo li jiao yu fa yan shuo ci [The Speech of Ms. Basty on the Montessori Teaching Method]

Publication: Educational Magazine, vol. 8, no. 7

Pages: 57-64

Asia, China, East Asia, Montessori method of education

See More

Language: Chinese

Article

Meng tai suo li xin jiao yu fa zhi she shi [The Institutions of Montessori New Education Method]

Publication: Educational Magazine, vol. 5, no. 5

Pages: 49-54

Asia, China, East Asia, Montessori method of education

See More

Language: Chinese

Article

[The Effectiveness of a Training Program Based on the Montessori Method in Improving Reading Skills Among Pupils with Learning Difficulties in Early Childhood]فاعلية برنامج تدريبي قائم على طريقة منتسوري في تحسين مهارات القراءة لدي التلاميذ ذوي صعوبات التعلم بمرحلة الطفولة المبكرة

Available from: University of Palestine - Institutional Repository

Publication: [Palestine University Academy for Research and Studies] مجمة جامعة فمسطين لؤلبحاث والدراسات, vol. 10, no. 2

Pages: 397-439

Asia, Children with disabilities, Inclusive education, Middle East, Palestine, People with disabilities, Western Asia

See More

Abstract/Notes: هدفت الدراسة الحالية الي قياس مدي فاعلية برنامج تدريبي قائم على طريقة منتسوري في تحسين مهارات القراءة لدي التلاميذ ذوي صعوبات التعلم بمرحلة الطفولة المبكر [The current study aimed to measure the effectiveness of a training program based on the Montessori method in improving reading skills among pupils with learning difficulties in early childhood.]

Language: Arabic

ISSN: 2410-874X

Bachelor's Thesis

Alternativní školství v České republice - metoda Marie Montessori v předškolním věku / Alternative eduction in the Czech republic - Marie Montessori method in pre-school age

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Bakalářská práce se zaměřuje na téma Alternativní školství v České republice - metoda Marie Montessori v předškolním věku. Teoretická část popisuje základní informace o alternativním školství, typické znaky a odlišnosti alternativního školství, charakteristiku předškolního dítěte, život Marie Montessori, její činnost a dílo. Dále základní principy a pojmy této metody, specifické pomůcky a materiál využívaný touto metodou, vývoj Montessori pedagogiky a role vychovatele v této praxi. Praktická část podává výsledky dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na informovanost veřejnosti o alternativním školství a jeho metodách. Praktickou část tvoří dotazníkové šetření. Cílem bakalářské práce je ukázat další možnosti vzdělávání v předškolním věku a blíže charakterizovat alternativní školství v České republice. / The bachelor thesis focuses on the Alternative Education in the Czech Republic – preschool M. Montessori method. The theoretical part describes basic information about alternative education, typical signs and diversity of alternative education, characteristics of a preschool child, life M. Montessori, activity and work. Other things like the basic principles and concepts of this method, specific tools and material used by this method, the development of Montessori pedagogy and the role of educator in this practice. The practical part provides the results of the questionnaire survey, which focused on informing the public about alternative education and its methods. The practical part consists of a questionnaire survey. The aim of the bachelor thesis is to show other possibilities of education at pre-school age and to further characterize alternative education in the Czech Republic.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2018

Article

Maria Montessori og hendes metode [Maria Montessori and her method]

Available from: Royal Danish Library

Publication: Illustreret tidende, vol. 59, no. 36

Pages: 501-503

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: This article was digitized by the Royal Danish Library. Each page of the article is available as a separate PDF file. Page 1 (p. 501): http://img.kb.dk/iti/59/pdf/iti_59_0671.pdf Page 2 (p. 502): http://img.kb.dk/iti/59/pdf/iti_59_0672.pdf Page 3 (p. 503): http://img.kb.dk/iti/59/pdf/iti_59_0673.pdf

Language: Danish

Book

Approach to Arithmetic by the Montessori Method

See More

Language: English

Published: Edinburgh, Scotland: The Darien Press, n.d.

Article

Interfaith Religious Orientation of the Young Child and the Montessori Method

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: The Constructive Triangle (1965-1973), vol. 4, no. 3

Pages: 11-15

See More

Language: English

ISSN: 0010-700X

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Method of Indirect Preparation for Reading and Writing

Publication: Journal for Special Educators of the Mentally Retarded, vol. 9

Pages: 103-108

Literacy, Montessori method of education

See More

Language: English

ISSN: 0012-2807

Advanced Search