Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

995 results

Master's Thesis

Zgodnje poučevanje in učenje angleščine v Montessori vrtcu [Teaching and Learning English in the Montessori Kindergarten]

Available from: Digital Library of the University of Maribor (DKUM)

Early childhood care and education, Early childhood education, Language acquisition, Montessori method of education, Montessori schools, Teacher-student relationships

See More

Abstract/Notes: V magistrski nalogi smo združili področji angleškega jezika in predšolske vzgoje. Osredotočili smo se na sodobne pristope poučevanja tujega jezika v vrtcu Montessori ter želeli ugotoviti, kako predšolski otroci usvajajo tuj jezik. V teoretičnem delu smo pregledali teorijo pedagogike Montessori in značilnosti učenja ter poučevanja tujega jezika v predšolskem obdobju. Empirični del smo zastavili tako, da je združil obe področji. V Hiši otrok Antonina v Biljah pri Novi Gorici smo s pomočjo opazovalnega lista pridobili potrebne informacije, s katerimi smo odgovorili na že prej zastavljena raziskovalna vprašanja ter potrdili oziroma zavrnili zastavljene hipoteze. Pri opazovanju smo se osredotočili na strategije poučevanja angleškega jezika, metode dela, tematike učnih ur, raznolikost dejavnosti, uporabljene materiale, aktivnost otrok, uporabo angleškega jezika, odziv vzgojitelja na napake otrok in na napredek otrok ob večkratni ponovitvi individualnih in skupinskih dejavnosti. Ker sta vzgojiteljici med učenjem angleščine nenehno uporabljali angleški jezik, so se otroci poleg besedišča učili tudi melodijo in ritem jezika, kar jim bo pomagalo pri nadaljnjem učenju angleščine. Koncept Montessori poskuša otroke izoblikovati tako, da bodo v nadaljnjem življenju samostojni, odgovorni in potrpežljivi. Otroci se preko različnih pravil in dejavnosti tega učijo. [In this Master's thesis we combined English language and preschool education. We focused on modern ways of teaching and learning a foreign language in Montessori kindergarten. In theoretical part we took a look at theory of Montessori pedagogy and theory of learning a foreign language in kindergarten. In empirical part we combined these two together. In Hiša otrok Antonina in Bilje near Nova Gorica we organised an observation of a group of children from the second age group in kindergarten. In our observations we used observation sheets. With those, we obtained the information we were interested in. During our ten observations we focused on seventeen points of our observation sheet. The first part contained basic information like the name of the observer, the name of the teacher, number of children, age group, theme and lesson aims, goals of the activities, methods used, didactic materials, the language of instructions, comprehension of instructions, teacher's reaction to children's mistakes, teacher's usage of English language, whether the children waited for a specific material or they focused their attention on something else, whether children were active during different tasks, whether children returned to the same material and an observation of individual's and group's multiple usage of the same material.]

Language: Slovenian

Published: Maribor, Slovenia, 2017

Book Section

Learning to Research

Book Title: Creative Development in the Child: The Montessori Approach

Pages: 360-367

Asia, Critical thinking in children, India, Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings, South Asia

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori lectured in Italian during the first International Montessori Course in 1939 at Madras, India. These 75 lectures were translated into English by her son Mario, as she spoke. And were taken down near verbatim in short hand, transcribed and set into galleys overnight. One such set of proofs forms the original manuscript for this book. For the most part, each chapter in this book encompasses a single lecture. The lectures are left in the same order as they were given, swinging between psychology and the use of the materials. India’s diversity of language, social custom and religious practice enriched her research. During this time, Dr. Montessori worked with children in Madras and put into practice her theories of adapting the environment, furniture and the Practical Life materials to local conditions. In these lectures, Maria Montessori speaks with the mature wisdom of a lifetime spent studying, not just early childhood, but human development as a whole and gives a complete, wonderful and colorful overview of her pedagogy and philosophy.

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2020

ISBN: 978-90-79506-52-1

Series: The Montessori Series , 24

Book Section

Learning Through Observation

Book Title: Creative Development in the Child: The Montessori Approach

Pages: 82-88

Asia, India, Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings, Observation (Educational method), South Asia

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori lectured in Italian during the first International Montessori Course in 1939 at Madras, India. These 75 lectures were translated into English by her son Mario, as she spoke. And were taken down near verbatim in short hand, transcribed and set into galleys overnight. One such set of proofs forms the original manuscript for this book. For the most part, each chapter in this book encompasses a single lecture. The lectures are left in the same order as they were given, swinging between psychology and the use of the materials. India’s diversity of language, social custom and religious practice enriched her research. During this time, Dr. Montessori worked with children in Madras and put into practice her theories of adapting the environment, furniture and the Practical Life materials to local conditions. In these lectures, Maria Montessori speaks with the mature wisdom of a lifetime spent studying, not just early childhood, but human development as a whole and gives a complete, wonderful and colorful overview of her pedagogy and philosophy.

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2020

ISBN: 978-90-79506-52-1

Series: The Montessori Series , 24

Book Section

Learning to Write

Book Title: Creative Development in the Child: The Montessori Approach

Pages: 170-175

Asia, India, Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings, South Asia, Writing

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori lectured in Italian during the first International Montessori Course in 1939 at Madras, India. These 75 lectures were translated into English by her son Mario, as she spoke. And were taken down near verbatim in short hand, transcribed and set into galleys overnight. One such set of proofs forms the original manuscript for this book. For the most part, each chapter in this book encompasses a single lecture. The lectures are left in the same order as they were given, swinging between psychology and the use of the materials. India’s diversity of language, social custom and religious practice enriched her research. During this time, Dr. Montessori worked with children in Madras and put into practice her theories of adapting the environment, furniture and the Practical Life materials to local conditions. In these lectures, Maria Montessori speaks with the mature wisdom of a lifetime spent studying, not just early childhood, but human development as a whole and gives a complete, wonderful and colorful overview of her pedagogy and philosophy.

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2020

ISBN: 978-90-79506-52-1

Series: The Montessori Series , 24

Article

Interview: Matt Olson: Psychology Professor and Author Takes a Critical Look at Popular Theories of Learning Styles, Personality Styles and Multiple Intelligences

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 9, no. 3

Pages: 20-21

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Advanced Search