Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

145 results

Conference Paper

Margaret McMillan and Maria Montessori: Champions of the Poor

Available from: ERIC

Annual Meeting of the National Association for the Education of Young Children (New Orleans, Louisiana, November 12-15, 1992)

England, Europe, Great Britain, Margaret McMillan - Biographic sources, Maria Montessori - Biographic sources, Northern Europe, United Kingdom

See More

Abstract/Notes: This paper discusses the life and works of Margaret McMillan and Maria Montessori, two advocates for the poor who played a significant role in social and educational reform in Britain and Italy, respectively, in the late 19th- and early 20th century. The upbringing, education, and social milieu of the two women are compared, as well as their philosophy and educational outlook. The paper notes that both women had a deep concern for the misfortunes of the poor and oppressed, understood the importance of good health and nutrition in the lives of children, and began schools to educate the children of the less fortunate. They had a deep sense of commitment and a broad vision for the improvement of all humanity through working with children in poverty. The paper concludes that today's educators and child advocates can learn a great deal from the lives of McMillan and Montessori. (MDM)

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

Margarete Schütte-Lihotzky: Una Arquitecta en la Viena de Entre Guerras [Margarete Schütte-Lihotzky: An Architect in Interwar Vienna]

Available from: Editorial Universidad de Sevilla (Spain)

Publication: Revista Internacional de Culturas y Literaturas, no. 20

Pages: 120-129

Architecture, Austria, Europe, Margarete Schütte-Lihotzky - Biographic sources, Montessori schools, Western Europe

See More

Abstract/Notes: El tema de este artículo no es tanto la admirable participación de Margarete Schütte-Lihotzky en la resistencia de la Viena de entre guerras y durante la Segunda Guerra Mundial, como sus proyectos sociales de edificación. Proyectos los concebía como funcionales y orientados a dignificar el espacio, ya sea físico, intelectual o afectivo. Entre ellos se encuentran la construcción de viviendas sociales, lavanderías cocinas escolares, etc. En lo referentes a escuelas se siguió la visión pedagógica de Maria Montessori. [The laudable participation of Margarete Schütte-Lihotzky in the Austrian resistance during the Second World War is not subject of this article but her and her contribution to architecture. Her projects are meant to be functional and oriented to dignify space, ranging from designing social housing, laundries to cooking schools. However, her core work is focused on the construction of schools planned according to the pedagogic perspective of Maria Montessori.]

Language: Spanish

DOI: 10.12795/RICL.2017.i20.09

ISSN: 1885-3625

Article

Resources: In Sweet Company by Margaret Wolff

Publication: Tomorrow's Child, vol. 11, no. 2

Pages: 23

See More

Abstract/Notes: Book review

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

マリア・モンテッソリ年譜(改訂版) [Maria Montessori Chronology/Biographical Notes (Revised Edition)]

Available from: Fuji Women's University - Institutional Repository

Publication: Fuji Joshi Daigaku Kiyou. Dai 2-bu / 藤女子大学紀要. 第II部 / The Bulletin of Fuji Women's College (Series 2), no. 46

Pages: 69-100

Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History

See More

Language: Japanese

ISSN: 1346-1389

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Article

✓ Peer Reviewed

Wanda Dynowska-Umadevi: A Biographical Essay

Available from: Theosophical History

Publication: Theosophical History, vol. 5, no. 3

Pages: 89-105

Theosophical Society, Theosophy, Wanda Dynowska-Umadevi - Biographic sources

See More

Language: English

ISSN: 0951-497X

Article

✓ Peer Reviewed

Semblanza Josefa Toledo de Aguerrí (1866-1962) [Biographical Note Josefa Toledo de Aguerrí (1866-1962)

Available from: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Publication: Revista Historia de la Educación Latinoamericana, vol. 23, no. 36

Pages: 313-318

Americas, Central America, Josefa Toledo de Aguerrí - Biographic sources, Latin America and the Caribbean, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Nicaragua

See More

Language: Spanish

DOI: 10.19053/01227238.12891

ISSN: 2256-5248

Article

✓ Peer Reviewed

Transgresje w biograficznych doświadczeniach wybitnych pedagogów: Marii Montessori i Janusza Korczaka [Transgressions in the biographical experiences of outstanding pedagogues: Maria Montessori and Janusz Korczak]

Available from: dLibra

Publication: Podstawy Edukacji [Fundamentals of Education], vol. 10

Pages: 13-32

Educators, Janusz Korczak - Biographic sources, Maria Montessori - Biographic sources

See More

Abstract/Notes: Transgressions are innovative and creative activities. They allow people to go beyond the limits of their current functioning, thus gaining new areas of activity or creating new values. Motivation specific to transgression is hubristic motivation. The article analyzes the biographical experiences of outstanding pedagogues. – Maria Montessori and Janusz Korczak. Maria Montessori – Italian physician, education system creator and Montessori pedagogy based on the needs of the child. Transcendental biography of Janusz Korczak – doctor, pedagogue, writer, journalist, visionary. Biographies contain different spaces of transgressive activities: personal, professional, social, creative, literary. They concern the concept of education, methods of pedagogical work with the child. The accomplishments of outstanding pedagogues include immutable values.

Language: Polish

DOI: 10.16926/pe.2017.10.02

ISSN: 2081-2264

Article

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Publication: Montessori Matters

Pages: 2–4

Maria Montessori - Biographic sources, Reginald Calvert Orem - Writings

See More

Language: English

Article

American Montessori Society 1995 Board Elections: Biographical Sketches [12 candidates]

Publication: Montessori Life, vol. 7, no. 1

Pages: 41–42

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Advanced Search