Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1092 results

Thesis

A Montessori és a Waldorf reformpedagógia alapjai és ismertségük a köztudatban Magyarországon

See More

Language: Hungarian

Published: Budapest, Hungary, 2009

Master's Thesis

Türkiye'deki Montessori, Waldorf ve Reggio Emilia yaklaşımlarını benimseyen okul öncesi özel kuruluşlar örneğinde görsel sanatlar eğitimi durumunun betimlenmesi / Description of the condition of visual art education status in preschool period in the examples of private instutitions in Turkey that apply Montessori, Waldorf and Reggio Emilia approaches

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Art education, Asia, Creative ability in children, Early childhood care and education, Early childhood education, Middle East, Montessori method of education - Evaluation, Preschool children, Preschool education, Private schools, Reggio Emilia approach (Early childhood education) - Evaluation, Turkey

See More

Abstract/Notes: Preschool is a period where a child, who is full of curiosity and excitement, is most enthusiastic to learn everything about the world, as well as has the extraordinary learning power and strength to achieve this learning. Scientific research shows that the fastest cognitive development occurs in the pre-school period, compared to the development throughout the whole human life. In addition to the development, the importance of pre-school education is also of great importance if it is thought that the education in this period is more permanent and the basis of the child's personality is laid. It can be claimed that the ideas about the education of children date quite early. However, understanding the importance of formal education and the related studies in this area can be considered as fairly new. Since the opening of Friedrich Froebel's School in 1837, named Children's Garden, which can be considered as the first kindergarten, significant progress has been made in preschool education. Various methods and approaches have been developed for preschool education. It can be said that Montessori, Waldorf and Reggio Emilia are among the most important and proven approaches that have been applied worldwide for many years. Moreover, these three approaches, notably Montessori, are the most adopted ones in Turkey. In this thesis, how the private pre-school educational institutions in Turkey adopting these three approaches plan their visual arts education, their physical conditions and the content of art activities are analyzed. The research sample consists of schools which are thought to be the best in the application of the approach they have adopted and also agree to interviews and observation. While choosing these schools, expert opinions were collected and at the same time, the schools that claim to successfully implement the approach they adopted as stated in their own social media addresses and internet sites, were preferred. As a result of this study, it can be concluded that the schools have been consistent largely with the approach they adopted, in terms of the internalization of the philosophy as well as their physical characteristics and their art education have been shaped accordingly. In the two schools adopting the Waldorf Approach, the emphasis was on the spiritual and therapeutic aspects of art. In the three schools adopting the Montessori Approach, the importance of visual arts in the preparation of the child to primary school and the development of the child's manipulative skills have been emphasized. It was determined that in two of these three schools, there were branch lessons designated for visual arts education apart from the Montessori standards and moreover in one of them it was mandatory to attend branch lessons. In the two schools inspired by Reggio Emilia, it was determined that art was an important expression of the child and as a result there were projects initiated in line with the child's interests thus helped the child to express himself/herself using various art forms. / Okul öncesi, merak ve heyecan dolu çocuğun dünyaya dair her şeyi öğrenmeye en hevesli ve bu öğrenmeyi gerçekleştirecek olağanüstü yeti ve güce sahip olduğu bir dönemdir. Bilimsel araştırmalar, insanın tüm yaşamındaki gelişimi ile kıyaslandığında en hızlı bilişsel gelişimin okul öncesi dönemde gerçekleştiğini göstermektedir. Okul öncesi dönemdeki öğrenimlerin daha kalıcı olduğu ve bu dönemde çocuğun kişiliğinin temelleri atıldığı düşünülürse, söz konusu dönemde verilecek eğitimin önemi de bir hayli önem kazanmaktadır. Çocuk eğitimine ilişkin düşünceler oldukça erken tarihe dayansa da örgün eğitimin öneminin anlaşılmasının ve bu yönde yapılan çalışmaların oldukça yeni olduğu söylenebilir. Friedrich Froebel'in 1837'de ilk anaokulu niteliğindeki Çocuk Bahçesi adlı okulu açmasından bu yana, okul öncesi eğitiminde önemli gelişmeler gerçekleşmiştir. Okul öncesi eğitime yönelik çeşitli metotlar ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlardan Montessori, Waldorf ve Reggio Emilia'nın uzun yıllar dünya çapında uygulanan, başarısı kanıtlanmış önemli yaklaşımlardan olduğu söylenebilir. Ayrıca bu üç yaklaşım, Montessori başta olmak üzere Türkiye'de en çok benimsenen yaklaşımlardır. Bu tezde, söz konusu üç yaklaşımı benimseyen Türkiye'deki özel okul öncesi eğitim kuruluşlarının görsel sanatlar eğitimini ne şekilde planladıkları, sanat etkinlikleri için tasarladıkları fiziki koşullar ve etkinliklerin içeriği incelenmiştir. Bunun sonucunda inceleme alanını oluşturan okulların sanatı ve sanat etkinlerini konumlandırma biçimlerinin, benimsemiş oldukları söz konusu yaklaşımlarla ne derece tutarlı olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemi, benimsediği yaklaşımı en iyi şekilde uyguladığı düşünülen, görüşme ve gözlem yapılmasını kabul etmiş okullardan oluşmaktadır. Bu okullar belirlenirken uzman görüşleri alınmış ve aynı zamanda okulların kendilerine ait sosyal medya adreslerinde ve internet sitelerinde benimsemiş oldukları yaklaşımı başarılı bir şekilde uyguladıklarını iddia eden okullar tercih edilmiştir. Bu inceleme sonucunda söz konusu okulların benimsedikleri yaklaşımlarla, gerek fiziksel özellikler bakımından gerekse felsefesinin içselleştirilmesi açısından, büyük oranda tutarlı oldukları ve sanat eğitimini de bu yaklaşıma uygun olarak biçimlendirdikleri söylenebilir. Waldorf Yaklaşımı'nı benimseyen iki okulda sanatın tinsel ve terapötik yönüne vurgu yapılmıştır. Montessori Yaklaşımı'nı benimseyen üç okulda da görsel sanatların çocuğu ilkokula hazırlama, çocuğun el becerilerini geliştirme yönündeki önemi vurgulanmıştır. Bu üç okulun ikisinde Montessori standartların dışında görsel sanatlar eğitimine yönelik branş derslerinin olduğu belirlenmiş, iki okulun birinde ise branş derslerine katılım zorunlu kılınmıştır. İncelenen Reggio Emilia ilhamlı iki okulda ise sanatın, çocuğun önemli bir ifade aracı olduğu ve bu nedenle de merakları doğrultusunda başlatılan projelerde çocuğun çeşitli sanat türlerini kullanarak kendisini ifade etmesini destekledikleri saptanmıştır.

Language: Turkish

Published: Adana, Turkey, 2018

Book

Fejezetek az alternatív nevelés gyakorlatából Módszerek közelről a Rogers, a Waldorf, a Lauder, a Freinet, a Gyermekek Háza, a Montessori és a Burattino iskola életéből

See More

Language: Hungarian

Published: Budapest, Hungary: Budapesti Tanítóképző Főiskola Neveléstudományi Tanszék, 1997

Article

Points of View [Rudolf Steiner and Waldorf Schools]

Publication: Montessori Courier, vol. 4, no. 5

Pages: 30–31

See More

Language: English

ISSN: 0959-4108

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori- bzw. Waldorfpädagogik? [Gemeinsames und Unterschiedliches in zwei pädagogischen Konzeptionen]

Publication: Vierteljahrsschrift für Wissenschaftliche Pädagogik, vol. 61, no. 1

Pages: 139-159

See More

Language: German

ISSN: 0507-7230

Article

✓ Peer Reviewed

Duch, który cierpi: O roli cierpienia i rytuału w przeżywaniu kryzysów na przykładzie szkoły waldorfskiej [The Spirit That Suffers: About the role of suffering and ritual in experiencing crises on the example of the Waldorf school]

Available from: University of Lodz

Publication: Nauki o Wychowaniu: Studia Interdyscyplinarne [Educational Sciences: Interdisciplinary Studies], vol. 12, no. 1

Pages: 110-131

See More

Abstract/Notes: The text is devoted to the role of ritual and art in overcoming individual suffering and social crises. Although unpopular in the contemporary culture of analgesics, focused on achieving quick results, the ritual process (as Maria Mendel and Tomasz Szkudlarek show after Turner) is essentially identical to the experience of crisis. Therefore, going through rituals has the potential of transgression, and solving difficult situations for individuals and societies. I discuss this with examples of the changes in birth narratives and also showing the ways of dealing with trauma of Martin Miller, son of the famous psychotherapist Alice Miller. Another feature of contemporary culture is the rejection of the sacrum, as illustrated by the removal of theosophical threads from Maria Montessori’s biography and the marginalization of Rudolf Steiner's Waldorf schools, which stem from the crisis of Western rationality. Reproduced and mediated by art, rituals are used in Waldorf schools for educational and developmental purposes, and, according to the theories above, they may have the potential to overcome adolescence crises.

Language: Polish

DOI: 10.18778/2450-4491.12.08

ISSN: 2450-4491

Article

✓ Peer Reviewed

Um estudo sobre escolas com pedagogias diferenciadas: a pedagogia Waldorf, a pedagogia Montessori e a escola da ponte em foco

Available from: Interfaces da Educação

Publication: Interfaces da Educação, vol. 8, no. 23

See More

Abstract/Notes: O presente estudo discorre sobre três pedagogias que apresentam projetos de ensino diferentes ao padrão escolar: Pedagogia Waldorf, Pedagogia Montessori e o projeto Fazer a Ponte. Alicerçados no referencial teórico da pedagogia diferenciada e concomitantemente, com uma educação que promova uma cultura científica básica a seus estudantes, este estudo de caráter teórico se faz sob o contexto do ensino de química estabelecido nestas instituições. Como base para essa abordagem tem-se uma pesquisa documental em sites de escolas que seguem as pedagogias investigadas, livros e artigos que discutem sobre as mesmas, bem como observação de três escolas - uma que segue a Pedagogia Waldorf, uma que segue a Pedagogia Montessori, ambas no Brasil, e ainda a observação na Escola da Ponte, localizada em Portugal. Este trabalho tornou-se significativo, na medida que trouxe discussões sobre temáticas ainda pouco familiares ao contexto das pesquisas educacionais e do próprio cotidiano dos professores em geral. Ademais abordou inspirações e discussões que possibilitaram uma reflexão acerca do ensino que se constitui atualmente nas escolas e como algumas mudanças de ideais, organizacionais e comportamentais podem modificar um espaço escolar.

Language: Portuguese

DOI: 10.26514/inter.v8i23.2009

ISSN: 2177-7691

Article

✓ Peer Reviewed

Three Approaches from Europe: Waldorf, Montessori, and Reggio Emilia

Available from: ECRP Website

Publication: Early Childhood Research and Practice, vol. 4, no. 1

Pages: 1-14

See More

Abstract/Notes: Waldorf, Montessori, and Reggio Emilia are three progressive approaches to early childhood education that appear to be growing in influence in North America and to have many points in common. This article provides a brief comparative introduction and highlights several key areas of similarity and contrast. All three approaches represent an explicit idealism and turn away from war and violence toward peace and reconstruction. They are built on coherent visions of how to improve human society by helping children realize their full potential as intelligent, creative, whole persons. In each approach, children are viewed as active authors of their own development, strongly influenced by natural, dynamic, self-righting forces within themselves, opening the way toward growth and learning. Teachers depend for their work with children on carefully prepared, aesthetically pleasing environments that serve as a pedagogical tool and provide strong messages about the curriculum and about respect for children. Partnering with parents is highly valued in all three approaches, and children are evaluated by means other than traditional tests and grades. However, there are also many areas of difference, some at the level of principle and others at the level of strategy. Underlying the three approaches are variant views of the nature of young children's needs, interests, and modes of learning that lead to contrasts in the ways that teachers interact with children in the classroom, frame and structure learning experiences for children, and follow the children through observation/documentation. The article ends with discussion of the methods that researchers apply to analyze the strengths and weaknesses of each approach.

Language: English

ISSN: 1524-5039

Article

Rudolf Steiner and Steiner [Waldorf] Education

Publication: Montessori Society Review, vol. 7

Pages: 10–13

See More

Language: English

Article

Waldorf and Montessori

Publication: Public School Montessorian, vol. 14, no. 1

Pages: 1, 22-23

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Advanced Search