Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

499 results

Article

✓ Peer Reviewed

A Research Initiative on the Construction of Innovative Environments for Teaching and Learning. Montessori and Munari based Psycho-pedagogical Insights in Computers and Human Behavior for the “New School”

Available from: ScienceDirect

Publication: Computers in Human Behavior, vol. 66

Pages: 282-290

Information and communications technology (ICT), Technology and children

See More

Abstract/Notes: Italians children-students live a strong technological gap among different education instances: on the one hand, they are attending schools technologically still to the '80 years, on the other hand, they can rely on hyper-technological domestic-family environments where videogames, smartphones, internet are always available. In the school, all learnings take place under the supervision of the teacher that stimulates, directs and corrects these important steps in the basic training. On the contrary, in the domestic environment the presence of technology is increasingly pervasive. These new technologies cognitively stimulate the children, but they entertain the little ones often alone and without the participation and supervision of an adult audience. Thus, the technology gap results in a pedagogical clash among different educational instances and this is the “space” addressed by our research initiative whose objective is the construction of innovative teaching and learning environments for children between 3 and 6 years of age. The specific quantitative outcomes can be defined with respect to three main families of indicators: measures to detect the use of learning environments; indicators of the level of satisfaction and involvement of the various involved actors; real impact on the socio-cognitive development of children produced by the introduction of methodologies and technologies.

Language: English

DOI: 10.1016/j.chb.2016.09.056

ISSN: 0747-5632

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Doctoral Dissertation

New Education and Alternative Schools in Taiwan: Educational Research from 1949 to 2005 Taking Special Account of Ten Alternative Schools

Asia, China, East Asia, Taiwan

See More

Abstract/Notes: Reviewed in Communications 2008/1 // In her dissertation she analyses the efforts of New Education in her home country and compares them to European reform approaches. In this context she analyses and evaluates a large amount of written documents and adds to her literary research especially for the ten alternative schools her own studies at these schools and interviews with the educationalists/teachers responsible. One of the analysed schools was a Montessori school, another one was a Waldorf school. The survey communicates interesting insights and findings about school development in an increasingly democratising Asian country that is scarcely considered in Germany.

Language: English

Published: Münster, Germany, 2005

Article

Montessori Research Update: COVID-19 Edition

Available from: MontessoriPublic

Publication: Montessori Public, vol. 5, no. 1

Pages: 19

COVID-19 Pandemic

See More

Language: English

Article

Nature Engagement and Students' Attention and Experience in School: A Proposal for New Research in Montessori Schools

Publication: NAMTA Bulletin

Pages: 1-5

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Language: English

Article

The Montessori Research: A Review of the Literature

Publication: NAMTA Journal, vol. 12, no. 2

Pages: 56–73

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Language: English

ISSN: 1522-9734

Article

Montessori Implications of Brain Research

Publication: NAMTA Journal, vol. 30, no. 2

Pages: 87–97

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Language: English

ISSN: 1522-9734

Article

Montessori Research: Analysis in Retrospect

Publication: NAMTA Journal, vol. 13, no. 3

Pages: 1-119

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation, Montessori method of education - Research, North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Language: English

ISSN: 1522-9734

Article

The Research Compendium

Publication: NAMTA Journal, vol. 13, no. 3

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Language: English

ISSN: 1522-9734

Article

The Montessori Public School Consortium and the Future of Montessori Research

Publication: NAMTA Journal, vol. 15, no. 2

Pages: 85–93

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Language: English

ISSN: 1522-9734

Advanced Search